Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 3. Warsztaty kreatywności 06-PS-SM-103.15
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Karwowski, M. (2009). Klimat dla kreatywności. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Karwowski, M. (2009). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Kaufman, J. C. (2011). Kreatywność. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Nęcka, E. (2012). Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Popek, S. L. (2013). W kręgu aktywności twórczej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.

Szmidt, K. J. (2010). ABC kreatywności. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie składają się: aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie dwóch prac zaliczeniowych zgodnie z informacjami podanymi na zajęciach i dostępnymi w instrukcjach (w plikach zespołu). Premiowane będzie twórcze podejście do tematu, poziom zaangażowania, nieszablonowość, samodzielność i rzetelność wykonania. Ocena uzależniona od ilości uzyskanych punktów, przy czym należy uzyskać minimum 50% punktów aby uzyskać zaliczenie.

Zakres tematów:

Kreatywność, twórczość, pomysłowość, innowacyjność – uporządkowanie pojęć.

Odpowiedź psychologii na mity związane z kreatywnością i edukacją.

Gdzie się mieści kreatywność? Kreatywność a inteligencja, motywacja i osobowość.

Zgłębianie kreatywności. Sposoby pomiaru poziomu twórczości. Konformizm i nonkonformizm a kreatywność.

Twórcze rozwiązywanie problemów – metody na znalezienie pomysłów i idei.

Metody dydaktyczne:

Dyskusje grupowe, metody warsztatowe, prezentacje multimedialne, prace indywidualne i w podgrupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Michał Brol 26/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)