Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet 3. Psychologia ekstremalna. Metody wsparcia człowieka w skrajnych sytuacjach i środowiskach 06-PS-SM-103.17
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bachnik, K. (2010). Nieodrobione lekcje, czyli jak nie uczymy się na błędach. Harvard Business Review Polska.Wwydanie specjalne, lipiec – sierpień 2010, s. 55.

Hetherington, A., & Waśkiewicz, O. (2004). Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kubacka-Jasiecka, D. (2013). Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy. Czasopismo Psychologiczne, 19(2).

Roberts, R. (2011). Psychology at the end of the world. The Psychologist, 24(1), 22–25.

Suedfeld, P. (1991). Polar Psychology: An Overview. Environment and Behavior, 23(6), 653–665.

Skorup, A. (2016). Psychologia i polarnicy, [w:] A. Pasztak-Opiłka (red.), O prawdziwej pracy psychologa (s.158-184). Warszawa: Difin.

Skorupa, A., Draga, P. (2012). Kontrola i ekspresja emocji u wspinaczy wysokogórskich. Sport Wyczynowy, 3/2012, 84-99.

Zaleśkiewicz, T. (2005). Przyjemność czy konieczność: psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

Leach, J. (2011). Survival psychology: The won't to live. The Psychologist.

Sherwood, B. (2009). Zasady przetrwania.

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE

- każda obecność na zajęciach to 11 x 5 pkt = max. 55 pkt

- każda aktywność na zajęciach to 11 x 5 pkt = max. 55 pkt

- obowiązkowe wykonywanie prac indywidualnych i grupowych podczas zajęć

- wykonanie pracy zaliczeniowej max. 90 pkt

IDEA PRACY ZALICZENIOWEJ

- przeprowadzenie wywiadu biograficznego z osobą pracująca lub spędzającą swój wolny czas w ekstremalnych środowiskach

- spisanie wywiadu

- dokonanie kategoryzacji wywiadu

- zaprezentowanie wniosków z wywiadu podczas zajęć

bdb 200-176

db+ 166-175

db 146-165

dst+ 131-145

dst 130-110

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające

Wyzwania psychiczne i fizyczne stojące przed człowiekiem w ekstremalnych środowiskach i sytuacjach

Od wypadku na Evereście po Katastrofę Challengera – wspólne czynniki występujące w katastrofach i wypadkach

Metody wsparcia w sytuacjach ekstremalnych

Sporty ekstremalne – czynniki ryzyka i metody wsparcia psychologicznego

Ekspedycje górskie – czynniki ryzyka i metody wsparcia psychologicznego

Środowiska polarne – czynniki ryzyka i metody wsparcia psychologicznego

Środowiska kosmiczne – czynniki ryzyka i metody wsparcia psychologicznego

Inne środowiska ekstremalne: ekspedycje morskie, lotnictwo, praca na platformach wiertniczych i in.

Etyka badań zachowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych

Praca projektowa: percepcja sytuacji ekstremalnych - wprowadzenie

Praca projektowa: realizacja badań

Praca projektowa: prezentacja wyników

Podsumowanie zajęć i wpisy

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca w grupach, praca z literaturą, analiza studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Agnieszka Skorupa 23/24 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Agnieszka Skorupa 13/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)