Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka i demografia historyczna W1-HI-S2-SDH
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Burzyński A., Elementy statystyki dla historyków, t. 1, Kraków 1980,

Dyba M., Obersztyn A., Elementy statystyki dla historyków, Katowice 1978

Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009,

Michalewicz J., Elementy demografii historycznej, Warszawa 1979,

Siebel J., Ludność parafii bogucickiej (województwo śląskie) w latach 1738 – 1860 (na podstawie ksiąg metrykalnych), Katowice 2012

Zając K., Zarys metod statystycznych, Warszawa 1994 (lub inne wydania)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa na zajęciach (1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze, pozostałe nieobecności należy zdać podczas

dyżurów zdalnych prowadzącego zajęcia), aktywność podczas zajęć, sprawdzian pisemny na ostatnich zajęciach (część praktyczna oraz teoretyczna).

Zakres tematów:

1. Zbieranie materiału statystycznego (obserwacja statystyczna) i opracowanie materiału statystycznego

a) Grupowanie statystyczne

- typologiczne

- wariancyjne

- analityczne

b) Szeregi statystyczne

- szczegółowe

- rozdzielcze proste i kumulacyjne

- strukturalne

- geograficzne

- czasowe (dynamiczne, chronologiczne)

c) rozwiązywanie zadań

2. Metody analizy struktury zjawisk masowych (cz. 1)

a) średnie statystyczne klasyczne

- arytmetyczna prosta i ważona, geometryczna, harmoniczna

b) rozwiązywanie zadań

3. Metody analizy struktury zjawisk masowych (cz. 2.)

a) średnie pozycyjne

- dominanta i mediana

b) rozwiązywanie zadań

4. Analiza wybranych ksiąg i odpisów metrykalnych – ćwiczenia praktyczne

5. Ruch naturalny ludności. Małżeństwa do XIX w. (okres przedprzemysłowy)

a) metoda analizy

b) instytucja małżeństwa w chrześcijaństwie

c) wiek nowożeńców

d) struktura terytorialna małżeństw

e) sezonowość małżeństw

6. Ruch naturalny ludności. Urodzenia do XIX w.

a) metody analizy

b) urodzenia w różnych okresach historycznych

c) urodzenia mnogie i martwe

d) chrzest i jego uwarunkowania

7. Ruch naturalny ludności. Zgony do XIX w.

a) metody analizy

b) miary umieralności

c) uwarunkowania umieralności

Metody dydaktyczne:

Studenci podczas zajęć rozwiązują przy wsparciu prowadzącego zadania z zakresu statystyki. Odczytują wybrane fragmenty ksiąg

metrykalnych. Uczestniczą w dyskusjach dotyczących problematyki poruszanej podczas zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Kałuski 38/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)