Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia funkcjonalna układu nerwowego W1-KO-S1-09
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

ćwiczenie 1:

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 1 PWN. Warszawa, strony: 227-240

ćwiczenie 2:

Zabel M. 2013, Histologia Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, Elsevier Urban & Partner, strony: 123 - 137

ćwiczenia 3 – 7:

Gołąb B.K,. 2014. Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, wyd. 5, PZWL Warszawa

Gołąb B. K., 2012 Podstawy anatomii człowieka, wyd.2, PZWL Warszawa

Netter F. H. 2015. Atlas anatomii człowieka Nettera - polskie mianownictwo anatomiczne, red. wyd. pol. Janusz Moryś, wyd.2 Urban &

Partner, Wrocław

Czechowicz K., 1993.Zarys anatomii człowieka z elementami antropologii, wyd. 2, Uniwersytet Śląski Katowice,

Metody i kryteria oceniania:

1. Na zajęciach laboratoryjnych student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału teoretycznego z zakresu bieżącego tematu. Kolokwia mogą mieć charakter testowy lub opisowy. W kolokwium testowym, za każdą poprawną odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Każde pytanie opisowe oceniane jest w skali od 0-4 pkt. Wyniki ogłaszane są najpóźniej na kolejnych zajęciach. Ocena końcowa z materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych;

2. Student, który uzyskał z materiału teoretycznego obowiązującego na ćwiczeniach niedostateczną ocenę końcową, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,58 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału;

3. W trakcie zajęć laboratoryjnych student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych. Praca studenta na każdym z zajęć oceniana jest w skali punktowej 0 do 1, ze skokiem co 0,25 punktu gdzie 0 oznacza błędnie wykonane polecenia zawarte w instrukcji do zajęć lub pracę niesamodzielną.

Zakres tematów:

Neurulacja i różnicowanie mózgowia;

Tkanka nerwowa i tkanka glejowa; Budowa i funkcje kresomózgowia;

Budowa i funkcje międzymózgowia i śródmózgowia;

Budowa i funkcje mostu, rdzenia przedłużonego i móżdżku;

Budowa i funkcje rdzenia kręgowego;

Budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu;

Ćwiczenia prowadzone będą w systemie zdalnym na platformie MSTeams o ustalonej godzinie zgodnie z planem podanym przez Dziekanat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Magdalena Kowalska 17/15 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Agnieszka Sosinka 18/15 szczegóły
3 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Magdalena Kowalska 15/15 szczegóły
4 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Agnieszka Sosinka 13/15 szczegóły
5 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Łukasz Chajec 16/0 szczegóły
6 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Paweł Kaczmarek 14/0 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.