Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia języka 05-KO-S1-51
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bibliografia. Pozycje polecane

Brożek A., Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria i zastosowania praktyczne. Warszawa 2007.

Carnap R., Logiczna składnia języka. Warszawa 1995.

Carnap R., Pisma semantyczne. Warszawa 2007.

Dawidson D., Eseje o prawdzie, języku i umyśle. Warszawa 1992.

Filozofia języka. Red. B. Stanosz. Warszawa 1993.

Frege G., Pisma semantyczne. Warszawa 1977.

Kotarbińska J., Z zagadnień teorii nauki i teorii języka. Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe 1990.

Kublikowski R., Definicje i rozwój wiedzy. Od Arystotelesa do Putnama. Lublin 2013.

Logika i język. Studia z semiotyki logicznej. Red. J. Pelc. Warszawa 1967.

Miller A.: Philosophy of Lanuage. Second Edition. London, Routledge 2007.

Muszyński Z., Komunikacja i znaczenie. Semantyczny aspekt komunikacji. Lublin 2000.

Od zdań do aktów mowy. Rozważania lingwistyczne i filozoficzne. Red. P. Stalmaszczyk. Łódź 2015.

Prechtl P., Wprowadzenie do filozofii języka. Wydawnictwo WAM 2007.

Przewodnik po filozofii języka. Red. J. Odrowąż-Sypniewska. Kraków : Wydawnictwo WAM 2016.

Russell B., Badania dotyczące znaczenia i prawdy. Wydawnictwo WAM 2011.

Walentukiewicz W., Definicje deiktyczne a pojęcia. Badania z pogranicza filozofii języka i psychologii kognitywnej. Katowice 2011.

Wittgenstein L., Dociekania filozoficzne. Warszawa 2000.

Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus. Warszawa 1997.

Wojan K., Języki sztuczne. Zapotrzebowanie społeczeństw czy fantazja jednostek? Gdańsk 2015.

Żegleń U., Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury. Toruń 2000.

Polecane strony internetowe

Philosophy of Language, https://www.youtube.com/c/Bebeflapula/playlists [dostęp 10.10.2020].

Oksfordzka filozofia języka https://www.youtube.com/watch?v=vPrkXm5NLmI [dostęp 10.10.2020].

Searle J. Philosophy of Language, https://www.youtube.com/watch?v=Uk5pIzCNOzU [dostęp 10.10.2020].

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny na podstawie wiedzy zdobytej podczas zajęć i samodzielnej lektury proponowanej literatury. Aktywny udział w zajęciach będzie brany pod uwagę.

5 - bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień i aktywny udział w zajęciach

4.5 - dobra znajomość omawianych zagadnień i aktywny udział w zajęciach lub bardzo dobra znajomość omawianych zagadnień

4 - dobra znajomość omawianych zagadnień

3.5 - dostateczna znajomość omawianych zagadnień i aktywny udział w zajęciach

3 - dostateczna znajomość omawianych zagadnień

Studentom zostanie udostępniony spis pytań, z których zostaną skonstruowane zestawy egzaminacyjne.

Zakres tematów:

Planowane wykłady

Data Temat

7.10.2020 Wprowadzenie: filozofia języka a filozofia lingwistyczna

Podział znaków i filozoficzne koncepcje znaku

14.10.2020 Filozofia języka w ujęciu Fregego

21.10.2020 Filozofia języka w ujęciu Wittgensteina z okresu Tractatus logico-philosophicus

28.10.2020 Filozofia języka w ujęciu Wittgensteina z okresu Dociekań filozoficznych

4.11.2020 Kategorie wyrażeń językowych. Nazwa. Nazwy własne , nazwy ogólne, nazwy puste. Deskrypcje. Sztywny desygnator

18.11.2020 Nieostrość wyrażeń. Problem czy bogactwo języka?

Wykład do samodzielnego wysłuchania

25.11.2020 Zdanie. Podział zdań. Zdanie a sąd/myśl. Nastawienie sądzeniowe. Analityczność.

2.12.2020 Negacja w języku. Okazjonalność

9.12.2020 Teorie znaczenia. Podsumowanie

16.12.2020 Oxfordzka filozofia języka. Austin i i Searle a akty mowy

17.12.2020 Pragmatyka. Presupozycje i implikatury

13.01.2021 Quine i problem niezdeterminowania przekładu

20.01.2021 Definicja jako „zabieg” na języku

27.01.2021 Zdania pytajne i odpowiedzi. Egzamin zerowy

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją; dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Gabriela Besler 35/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)