Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Czynności kognitywne układu nerwowego W1-KO-S2-05
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kalat J.W.: Biologiczne podstawy psychologii. WN PWN, Warszawa, 2006

Longstaff A.: Krótkie wykłady. Neurobiologia. WN PWN 2006. (lub wcześniejsze edycje).

Martin Neil G.: Neuropsychologia. WL PZWL, Warszawa, 2001.

Sadowski B. J.: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN 2001

lub

Zimbardo Ph., Gerrig R.J.: Psychologia i życie. WN PWN 2011 lub inne wydania

oraz szczegółowe pozycje piśmiennictwa wskazane przez prowadzących ćwiczenia laboratoryjne

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na 6 z 8 zajęć. W trakcie zajęć prowadzący sprawdza wiedzę studentów w formie kierowanej dyskusji – pytań otwartych. Obligatoryjne wykonywanie sprawozdań i protokołów prowadzonych doświadczeń i zapisów z dyskusji. Jako minimum – uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich sporządzonych protokołów zgodnie z udostępnionymi wytycznymi. Ocena końcowa jako średnia arytmetyczna z wszystkich zadań i form aktywności: protokołów doświadczeń.

Zakres tematów:

1. Recepcja i percepcja

2. Analiza procesów poznawczych na poziomie aktywności kory mózgowej– EEG i ERP

3. Percepcja i pamięć przestrzenna

4. Sieci neuronowe

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium oraz wykonywanie doświadczeń i ekpserymentów z wykorzystaniem symulacji i modeli cyfrowych oraz dostępnych danych biologicznych. Praca z kartą i protokołem pracy podczas zajęć. Uczenie metoda projektu lub problemowe.

Ćwiczenia prezentują wybrane elementy treści programowych. Jako metody pracy stosowana będzie: obserwacja, doświadczenia z możliwością wykonania obliczeń, tworzenie i analiza modeli lub użycie istniejących dostępnych modeli, rozwiązywanie zadań problemowych, wyszukiwanie i weryfikacja danych w źródłach. Praca własna – z podręcznikami i internetowymi źródłami danych, służy przygotowaniu się do ćwiczeń oraz tworzeniu schematów i zestawień, wykorzystywanych na zajęciach. Eksperyment z wykorzystaniem symulatorów oraz programów do analizy danych (wykorzystanie danych dostarczonych przez prowadzącego lub dostępnych online).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Bartosz Baran, Agnieszka Babczyńska 15/10 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Alina Kafel, Agnieszka Babczyńska 18/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.