Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rodziny W7-R1-010
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adamski F., Wychowanie w rodzinie, Kraków 2010.

Błasiak A., Dybowska E. (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki rodziny, Kraków 2010.

Błasiak A., Oddziaływania wychowawcze w rodzinie, Kraków 2012.

Kawula S., Brągiel J., Janke A. W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2009.

Kiereś B., Nowak M., Opozda D. (red.), Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki rodziny, Lublin 2006.

Mastalski J., Jak dobrze wychować dziecko, Kraków 2009

Obuchowska I., Dynamika nerwic, Warszawa 1976

Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2002.

Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny w sesji egzaminacyjnej. Student losuje zestaw dwóch pytań problemowych. Ocenie podlega:

- zasób przyswojonej wiedzy przedstawionej podczas wykładów i uzupełnionej samodzielną lekturą wyznaczonej literatury przedmiotu;

- umiejętność posługiwania się językiem pedagogicznym; umiejętność planowania działań wychowawczych wspierających rodzinę;

- kompetencje w zakresie rozumienia problemów związanych z wychowawczą funkcją rodziny.

Zakres tematów:

1. Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiczna: przedmiot badań,

zadania; miejsce wśród innych dyscyplin i dziedzin nauki.

2. Rodzina jako wspólnota i komórka społeczna: funkcje, struktura, typologia

3. Współczesne zagrożenia rodziny.

4. Cechy rodziny prawidłowej.

5. Rodzice a wychowanie dzieci: prawidłowe i nieprawidłowe postawy rodzicielskie; typy osobowości rodziców.

6. Atmosfera rodzinna i style rodzicielskie.

7. Więzi rodzinne i rodzicielskie: rodzaje, obszary budowania.

8. Kultura środowiska rodzinnego: materialna, duchowa i pedagogiczna.

9. Dom rodzinny: cechy i funkcje.

10. Błędy wychowawcze rodziców i sposoby zapobiegania im.

11. Wychowanie religijne dziecka – perspektywa chrześcijańska.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersacyjny z zastosowaniem środków audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Mariola Kozubek 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.