Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika rodziny W7-R1-010
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adamski F., Wychowanie w rodzinie. Kraków 2010.

Berret D., Bajki, które leczą. Cz.1 i 2. Sopot 2013.

Błasiak A., Dybowska E. Pikuła N., (red.). Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności. Kraków 2012.

Błasiak A., Dybowska E., Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny. Kraków 2009.

Kozubek M.T. (red.), Jaka rodzina, takie społeczeństwo, Katowice 2012.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008.

Wilk J., Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin 2002.

Artykuły z czasopism: Wychowawca, Paedagogia Christina, Pedagogika rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową ćwiczeń składa się średnia arytmetyczna trzech ocen:

- za zaprezentowanie i opracowanie pisemne dwóch wyznaczonych tematów;

- za kolokwium pisemne obejmujące zagadnienia omawiane podczas ćwiczeń, uzupełnione lekturą wskazanej literatury przedmiotu.

Test 20 minutowy (6 pytań otwartych i jednokrotnego wyboru). W celu zaliczenia kolokwium należy uzyskać 51%. Ocenie podlega:

- zasób wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień;

- umiejętność planowania wychowawczych działań wspomagających rodzinę;

- kompetencje w zakresie rozpoznawania i diagnozowania problemów wychowawczych w rodzinie.

Zakres tematów:

1. Formy i obszary realizacji funkcji wychowawczej rodziny:

- wychowanie moralne; do wartości i przez wartości

- wychowanie społeczne i prospołeczne

- wychowanie patriotyczne i międzykulturowe

- wychowanie prozdrowotne i ekologiczne

- wychowanie seksualne

- wychowanie intelektualne

- wychowanie do korzystania z mediów

- wychowanie estetyczne i przez sztukę

2. Rola i znaczenie zabawy i wypoczynku w rozwoju dziecka i integracji rodziny.

Metody dydaktyczne:

- Praca w zespole problemowym.

- Dyskusja panelowa.

- Prezentacje multimedialne.

Student przygotowuje dwa tematy na podstawie literatury obowiązkowej, w zespole problemowym, do którego należy podczas całego cyklu zajęć.

1) Wypowiedź ustna: prezentacja przed całą grupą zadanych tematów.

2) Praca pisemna: każdy temat należy zwięźle opisać (maks. 4 strony) i przesłać do prowadzącej moduł, nie później niż tydzień po ustnej prezentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Mariola Kozubek 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)