Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osobowości W7-R1-012
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Zimbardo, P., Johnson, R., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 4 – Psychologia osobowości. Warszawa: Wyd. PWN.

2. Hall, C., Lindzey, G. (1998). Teorie osobowości. Warszawa: Wyd. PWN.

3. ICD-10 Zaburzenia psychiczne u osób dorosłych. Opisy przypadków klinicznych. (1999). Warszawa: Wyd. Medical Press.

4. Jarymowicz, M., Boski, P. (1992). Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa: Wyd. PAN.

5. Kozielecki, J. (2000). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

6. Pervin, L. (2002). Psychologia osobowości. Gdańsk: GWP.

7. Strelau, J. (red.) (2000). Psychologia. Tom 2. Psychologia ogólna. Warszawa: Wyd. PWN.

8. Gasiul, H. (2006). Psychologia osobowości. Warszawa: Wyd. Difin.

9. Maslow, A. (2018). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wyd. PWN.

10. Siek, S., Grochowska A. (red.) (2001). Wybrane metody badania osobowości. T. 2, Warszawa: Wyd: UKSW.

Metody i kryteria oceniania:

Egzaminacyjny test wiadomości (w formie pisemnej lub ustnej – do uzgodnienia grupą). Test jest zdany po uzyskaniu minimum 60% punktów za poprawne odpowiedzi. Ocena z testu wiadomości jest równocześnie oceną końcową z wykładów. Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach jest oceną końcową modułu. Kryteria ocen za poszczególne przedziały punktowe, jak kryteria dla całego modułu.

Zakres tematów:

1. Psychologia osobowości jako nauka. Podstawowe definicje i badania. Ukryte teorie osobowości.

2. Czynniki kształtujące osobowość: biologia czy środowisko?

3. Stałe wzorce w osobowości: temperament i cechy.

4. Procesy psychiczne w osobowości (1). Teorie psychodynamiczne

5. Procesy psychiczne w osobowości (2). Teorie humanistyczne

6. Procesy psychiczne w osobowości (3). Teorie poznawcze

7. Procesy psychiczne w osobowości (4). Teorie współczesne

8. Psychologia „ja” oraz tożsamości indywidualnej.

9. Uwarunkowania społeczne rozwoju osobowości.

10. Zaburzenia osobowości: współczesne klasyfikacje zaburzeń.

11. Podsumowanie materiału.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną uzupełniony dyskusją

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala Zdalny
Monika Kornaszewska-Polak 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.