Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka W7-R1-013
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA podstawowa

1. Bee H.(2004) Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Zysk i S-ka.

• Koncepcje rozwoju człowieka – s. 36-61

• Zagadnienie rozwoju i zmiany – s. 1-20

2. Strelau J. (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP. ROZDZIAŁ: Brzezińska A. Wprowadzenie do Psychologii Rozwoju, s. 227-332.

• Koncepcje rozwoju człowieka – s. 256-282

• Metody w psychologii – s. 437-491

• Strategie badań – s. 238-256

3. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2009) Psychologia rozwoju człowieka (T. 1) Zagadnienia ogólne. Warszawa: PWN.

• Rodzinne uwarunkowania rozwoju – s. 124-151

• Koncepcje rozwoju człowieka – s. 189-214

• Pojęcie rozwoju i zmiany – s. 45-56

4. Trempała J. (red.) (2011) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

• R. 2. Natura rozwoju psychicznego – s. 28-48

• R. 3. Mechanizmy zmiany rozwojowej – s. 50-69

• R. 4. Teorie rozwoju psychicznego – s. 71-125

• R. 17. Wiedza o rozwoju życia rodzinnego – s. 395-405

5. Janicka I., Liberska H. (2014) Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

• R. 6. Więzi rodzinne w perspektywie teorii przywiązania J. Bowlby’ego – s. 141-166

• R. 8. Transmisja międzypokoleniowa wzorców – s. 185-202

• R. 10. Rozwój w rodzinie – s. 221-242

LITERATURA uzupełniająca

6. Bryant, P. E., Colman, A. M. (red.) (1997). Psychologia rozwojowa. Poznań: Wyd. Zysk i Ska.

7. Brzezińska, A. (2007). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

8. Erikson, E. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

9. Piaget, J. (1966). Studia z psychologii dziecka. Warszawa: Wyd. PWN.

10. Pietrasiński, Z. (1990). Rozwój człowieka dorosłego. Warszawa: Wyd. PWN.

11. Przetacznik-Gierowska, M. (1993). Świat dziecka. Kraków: Wyd. UJ.

12. Turner, S., Helms, R. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: Wyd. WSiP.

13. Vasta, I. (1999). Psychologia dziecka. Warszawa: Wyd. WSiP.

14. Carson, R., Butcher, J., Mineka, S. (2005). Psychologia zaburzeń. Tom 2. Rozdział 14. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji (s. 795-854). Gdańsk: Wyd. GWP.

Metody i kryteria oceniania:

Egzaminacyjny test wiadomości (w formie pisemnej lub ustnej – do uzgodnienia z grupą). Test jest zdany po uzyskaniu minimum 60% punktów za poprawne odpowiedzi. Ocena z testu wiadomości jest równocześnie oceną końcową z wykładu. Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach jest oceną końcową modułu. Kryteria ocen za poszczególne przedziały punktowe, jak kryteria dla całego modułu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii rozwoju. Podstawowe pytania i problemy psychologii rozwoju. Założenia rozwojowe.

2. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Kategorie zmian wg H. Bee, zmiana jako różnorodność i integracja wg H. Spencera.

3. Mechanizmy rozwoju: natura i kultura, geny a środowisko, procesy adaptacyjne w rozwoju jednostki.

4. Czynniki rozwoju: egzogenne i endogenne. Czynnik trybu życia i aktywności własnej podmiotu.

5. Kryzysy w rozwoju. Dynamika zmian w cyklu życia. Okresy krytyczne.

6. Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowości jednostki. Teoria przywiązania Johna Bowlby’ego.

7. Konteksty rozwoju. Rola środowiska w procesie rozwoju. Dzieci z układu ryzyka. Środowiska patologiczne.

8. Koncepcje rozwoju psychicznego człowieka (1).Teoria psychoanalityczna Z. Freud, teoria psychospołeczna E. Erikson.

9. Koncepcje rozwoju psychicznego człowieka (2). Teoria poznawcza J. Piaget, teoria rozwoju moralnego L. Kohlberg.

10. Koncepcje rozwoju psychicznego człowieka (3). Teoria zadań rozwojowych R. Havighursta, teoria cyklu życia rodzinnego E. Duvall.

11. Koncepcje rozwoju psychicznego człowieka (4). Teoria neokonstruktywistyczna M. Tyszkowa, teoria kontekstualno-dialektyczna L. Wygotski.

12. Zaburzenia rozwoju. Zaburzenia i problemy kliniczne. Uwarunkowania zaburzeń.

13. Zaburzenia okresu: dzieciństwa, przedszkolnego, szkolnego, okresu adolescencji.

14. Podsumowanie materiału.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną uzupełniony dyskusją merytoryczną (forma aktywizująca)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Monika Kornaszewska-Polak 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.