Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asystent rodziny - wstęp W7-R2-001
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Kornaszewska-Polak M. (red.) (2016). Asystentura rodzin. Teoria, praktyka, badania. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. (Decyzja Nr 26/2012/Ar wydana przez MPiPS)

3. Krasiejko I. (2015). Rola i zadania asystentów rodziny oraz postulaty zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Częstochowa: Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej.

4. Jaede W. (2007). Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu rodziców. Warszawa: Wyd. WAM.

Metody i kryteria oceniania:

Egzaminacyjny test wiadomości (w formie pisemnej lub ustnej – do uzgodnienia z grupą). Test jest zdany po uzyskaniu minimum 60% punktów za poprawne odpowiedzi. Ocena z testu wiadomości jest równocześnie oceną końcową z wykładu. Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach jest oceną końcową modułu. Kryteria ocen za poszczególne przedziały punktowe, jak kryteria dla całego modułu.

Zakres tematów:

1. Rodzina dysfunkcyjna w Polsce.

2. Asystent, asystowanie, asystentura – problemy definicyjne.

3. Ustawa o asystenturze rodzin. Zadania asystentów rodzin.

4. Problemy opiekuńczo-wychowawcze rodzin dysfunkcyjnych.

5. Wieloproblemowość w rodzinach dysfunkcyjnych.

6. Kompetencje i rola asystenta rodzin

7. System pomocy społecznej – idea aktywizacji beneficjentów systemu.

8. Etapy pracy asystenta z rodziną dysfunkcyjną

9. Praca z rodziną z niepełnosprawnością.

10. Praca asystenta z nowymi rodzinami. Nowe rodziny i zagadnienia moralne pracy asystenta.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną uzupełniony dyskusją merytoryczną (forma aktywizująca)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 302
Monika Kornaszewska-Polak 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.