Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patrologia W7-T-017
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B.Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum. P.Pachciarek, Warszawa 1990

A. Żurek, Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków 1993.

M. Michalski, Antologia Literatury Patrystycznej I-II, Warszawa 1975-1982

Pisma Ojców Kościoła (POK), Poznań 1924nn.

Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP), Warszawa 1969nn.

Ojcowie Żywi (OŻ), Kraków 1978nn.

Źródła Myśli Teologicznej (ŹMT), Kraków 1996nn.

Biblioteka Ojców Kościoła (BOK) Kraków 1992nn.

Metody i kryteria oceniania:

Opanowanie wiedzy w oparciu o treść wykładów i wiadomości z podręcznika w stopniu dostatecznym (B.Altaner, A.Stuiber, Patrologia, tłum. P.Pachciarek, Warszawa 1990);

krytyczny komentarz i analiza porównawcza treści wskazanych wcześniej patrystycznych tekstów źródłowych w stopniu dobrym i bardzo dobrym;

umiejętność celowego posługiwania się różnorodnymi metodami argumentacji w stopniu bardzo dobrym. Test końcowy z wykładów: 20 pytań otwartych i zamkniętych: do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest zdobycie połowy + 2 pkt, czyli 22 pkt).

Średnia arytmetyczna trzech ocen: z ćwiczeń (wygłoszenie tekstu pisanego, test) oraz z wykładów (test). Ewentualne oceny niedostateczne – następnie poprawione – również wliczane są do średniej.

Koniecznym warunkiem zaliczenia modułu jest pozytywna ocena aktywności studenta na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

Poznanie procesu kształtowania się i rozwoju chrześcijańskiej teologii i organizacyjnej tożsamości Kościoła począwszy od literatury Ojców Apostolskich przez apologetów aż do pełnego rozwoju literacko-teologicznego dzieł św. Augustyna z Hippony.

Poznanie podstawowych pojęć patrystycznych; poznanie literatury okresu patrystycznego, jej form literackich i zagadnień teologicznych; poznanie specyfiki literatury okresu patrystycznego w konfrontacji z literaturą pogańską, judaistyczną i heretycką; poznanie myśli patrystycznej wczesnego chrześcijaństwa w kontekście społeczno-kulturowych przemian.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 301
co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 301
Andrzej Uciecha 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.