Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne - część pierwsza W5-PB-S2-PC.1
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2018

M. Goettel, A. Bieranowski, P. Bogdalski, Prawo cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2016

W. Katner (red.), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Warszawa 2019

Ponadto studenci mogą korzystać z dostępnych na rynku (aktualnych) podręczników dla studentów kierunków prawniczych do części ogólnej prawa cywilnego oraz do prawa rzeczowego.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym student jest zobowiązany uzyskać zaliczenie z ćwiczeń.

Semestr letni kończy się egzaminem, sprawdzającym wiedzę nabytą przez dwa semestry.

Zakres tematów:

1. Podmioty stosunków prawnych

2. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

3. Dobra osobiste – pojęcie i ochrona

4. Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza

5. Firma – pojęcie i zasady prawa firmowego

6. Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo

7. Prokura – pojęcie, powstanie, wygaśnięcie

8. Oświadczenie woli, czynność prawna

9. Tryby zawierania umów

10. Przesłanki ważności czynności prawnej

11. Wady oświadczenia woli

12. Forma czynności prawnej

13. Termin, warunek

14. Przedawnienie roszczeń

15. Pojęcie i rodzaje praw rzeczowych

16. Pojęcie i rodzaje rzeczy

17. Granice przestrzenne nieruchomości

18. Immisje

19. Ochrona własności

20. Użytkowanie wieczyste

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w postaci wykładu wyjaśniającego zasady, pojęcia, instytucje i konstrukcje cywilistyczne. Praca własna polega na pracy ze wskazaną literaturą, aktami prawnymi oraz orzecznictwem i obejmuje samodzielne przyswajanie wiedzy teoretycznej czy poszukiwanie rozwiązań problemów wskazanych przez prowadzącego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Agata Kozioł 89/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.