Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza W7-TZ-020
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA podstawowa

1. Bee H.(2004) Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Zysk i S-ka.

• Koncepcje rozwoju człowieka – s. 36-61

• Zagadnienie rozwoju i zmiany – s. 1-20

2. Strelau J. (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP. ROZDZIAŁ: Brzezińska A. Wprowadzenie do Psychologii Rozwoju, s. 227-332.

• Koncepcje rozwoju człowieka – s. 256-282

• Metody w psychologii – s. 437-491

• Strategie badań – s. 238-256

3. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2009) Psychologia rozwoju człowieka (T. 1) Zagadnienia ogólne. Warszawa: PWN.

• Rodzinne uwarunkowania rozwoju – s. 124-151

• Koncepcje rozwoju człowieka – s. 189-214

• Pojęcie rozwoju i zmiany – s. 45-56

4. Trempała J. (red.) (2011) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

• R. 2. Natura rozwoju psychicznego – s. 28-48

• R. 3. Mechanizmy zmiany rozwojowej – s. 50-69

• R. 4. Teorie rozwoju psychicznego – s. 71-125

• R. 17. Wiedza o rozwoju życia rodzinnego – s. 395-405

5. Janicka I., Liberska H. (2014) Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

• R. 6. Więzi rodzinne w perspektywie teorii przywiązania J. Bowlby’ego – s. 141-166

• R. 8. Transmisja międzypokoleniowa wzorców – s. 185-202

• R. 10. Rozwój w rodzinie – s. 221-242

Metody i kryteria oceniania:

Egzaminacyjny test wiadomości (w formie pisemnej lub ustnej – do uzgodnienia z grupą). Test jest zdany po uzyskaniu minimum 60% punktów za poprawne odpowiedzi. Ocena z testu wiadomości jest równocześnie oceną końcową z wykładu. Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych na wykładach i ćwiczeniach jest oceną końcową modułu. Kryteria ocen za poszczególne przedziały punktowe, jak kryteria dla całego modułu znajdują się w opisie przedmiotu – niezależnym od cyklu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologii rozwoju i wychowania. Podstawowe pytania i problemy psychologii rozwoju i wychowania. Założenia rozwojowe oraz wychowawcze.

2. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Kategorie zmian wg H. Bee, zmiana jako różnorodność i integracja wg H. Spencera.

3. Mechanizmy rozwoju: natura i kultura, geny a środowisko, procesy adaptacyjne w rozwoju jednostki.

4. Czynniki rozwoju: egzogenne i endogenne. Czynnik trybu życia i aktywności własnej podmiotu.

5. Kryzysy w rozwoju. Dynamika zmian w cyklu życia. Okresy krytyczne.

6. Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowości jednostki. Teoria przywiązania Johna Bowlby’ego.

7. Konteksty rozwoju. Rola środowiska w procesie rozwoju. Dzieci z układu ryzyka. Środowiska patologiczne.

8. Proces wychowawczy w ujęciu psychologicznym oraz charakterystyki rodziny jako środowiska wychowawczego.

9. Nieprawidłowości oddziaływań wychowawczych w domu i w szkole jako przyczyna problemów w rozwoju i funkcjonowaniu dziecka.

10. Podsumowanie materiału.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną uzupełniony dyskusją merytoryczną (forma aktywizująca)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:15 - 18:30, sala Zajęcia zdalne
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:15 - 17:30, sala Zajęcia zdalne
Monika Kornaszewska-Polak 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)