Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TECHNOLOGIA CHEMICZNA 0310-CH-S1-030
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 150
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2013

2. E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, tomy 1-2, WNT, Warszawa, 2008

3. K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, Podstawy technologii chemicznej. Organizacja procesów produkcyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001

Literatura uzupełniająca

1. E. Kociołek-Balawejder, Technologia chemiczna nieorganiczna – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2013

2. J. Pielichowski, A. Puszyński, Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, 2003

3. K. Schmidt-Szałowski, J. Sentek, J. Raabe, E. Bobryk, Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy- platforma moodle

Skala ocen:

50% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zakres tematów:

1. Surowce pierwotne. Surowce wtórne: naturalne źródła do produkcji surowców wtórnych, przemysłowe metody produkcji surowców wtórnych, syntezy oparte na surowcach wtórnych, przemysłowe zastosowanie surowców wtórnych (2h).

2. Gaz syntezowy. Wodór (2h).

3. Alkeny (etylen, propylen, buten i butadien). Acetylen (2h). 4. Węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen). Inne surowce wtórne: tlen, azot, chlor (2h).

5. Surowce kopalne: ropa naftowa i gaz ziemny (2h).

6. Składniki gazu ziemnego. Kryteria podziału gazy ziemnego. Zasoby gazu ziemnego. Metody wydobywania gazu ziemnego. Transport, gazociągi, magazynowanie i dystrybucja (2h).

7. Procesy chemiczne. Podział procesów chemicznych. Procesy homogeniczne i heterogeniczne. Przebieg reakcji w warunkach homogenicznych i heterogenicznych (2h).

8. Podstawy kinetyki w technologii chemicznej. Kinetyka reakcji chemicznej. Reakcja chemiczna i dyfuzja (2h).

9. Typy procesów i operacji w technologii chemicznej: absorpcja, adsorpcja i desorpcja, odparowanie, sublimacja. Krystalizacja, kondensacja, prażenie, rozpuszczanie, destylacja, topienie, rektyfikacja, piroliza, ekstrakcja (2h).

10. Reaktory chemiczne. Reaktory okresowe (periodyczne). Reaktory przepływowe (ciągłe). Wymiana ciepła. Wymiana masy. Mieszanie, rozdrabnianie, filtracja, suszenie. Modele reaktorów chemicznych. Reaktory kaskadowe (2h).

11. Kataliza i procesy katalityczne. Katalizatory. Kataliza homogeniczna i heterogeniczna. Reaktory do procesów katalitycznych (2h).

12. Schematy technologiczne. Zasady technologiczne. Zasada wykorzystania surowców (2h).

13. Zasada wykorzystania energii. Zasada wykorzystania aparatury (2h).

14. Utylizacja odpadów. Ocena jakości surowców i produktów. Metody i techniki eksperymentalne analizy produktów. Aspekty ekonomiczne i normy prawne (2h).

15. Wybrane zagadnienia technologii materiałów nieorganicznych (kryształy, szkła, ceramika), związków organicznych, polimerów i kompozytów. Wstęp do nanotechnologii (2h).

Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem środków audio-wizualnych, omawiający podstawowe zagadnienia dotyczące technologii chemicznej.

Liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych): 30

Liczba godzin pracy własnej studenta: 15

Opis pracy własnej studenta: Praca ze wskazaną literaturą obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy odnośnie zagadnień wskazanych na wykładzie. Przygotowanie do egzaminu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Wojciech Pisarski 38/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)