Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie A W4-CH-S2-3-SMANMIT
seminarium (S) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura odpowiednia do tematyki realizowanej pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji studenta:

Prezentacja ustna przygotowana samodzielnie przez studenta

Ocena bardzo dobra – bardzo dobra znajomość tematu, właściwy dobór materiału, formułowanie własnych wniosków, właściwe wykorzystanie materiałów źródłowych, stosowanie odpowiedniej terminologii, wypowiedź bardzo dobrze zaplanowana i zorganizowana, poprawne merytorycznie odpowiedzi, uczestnictwo w dyskusji, bardzo dobre zaplanowanie i wykorzystanie czasu,

Ocena dobra – dobra znajomość tematu, właściwy dobór materiału, właściwe wykorzystanie materiałów źródłowych, stosowanie odpowiedniej terminologii, wypowiedź dobrze zaplanowana i zorganizowana, poprawne merytorycznie odpowiedzi, uczestnictwo w dyskusji, dobre zaplanowanie i wykorzystanie czasu,

Ocena dostateczna – dostateczna znajomość tematu, właściwy dobór materiału, właściwe wykorzystanie materiałów źródłowych, stosowanie odpowiedniej terminologii, wypowiedź zaplanowana i zorganizowana, uczestnictwo w dyskusji, odpowiednie zaplanowanie i wykorzystanie czasu,

Ocena niedostateczna - student nie realizuje tematu na żadnym poziomie

Zakres tematów:

1. Zaznajomienie się z podstawowymi celami i zadaniami pracy dyplomowej, wymogami formalnymi pisania pracy, cechami i zasadami opracowania naukowego, kryteriami oceny pracy oraz z prawami autorskimi. Odmównie etapów związanych z realizacją i pisaniem pracy magisterskiej.

2. Zagadnienia związane z przygotowaniem studenta do wejścia na rynek pracy.

3. Przygotowanie trzech wystąpień poświęconych:

a) problemowi badawczemu pracy dyplomowej oraz przedstawieniu konspektu pracy

b) omówieniu technik instrumentalnych, które będą wykorzystane do realizacji pracy dyplomowej

c) wprowadzeniu do tematyki pracy magisterskiej w oparciu o zebraną literaturę przedmiotu.

4.Krytyczna dyskusja wystąpień studentów.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, dyskusja

liczba godzin pracy własnej studenta 25

Praca ze literaturą przedmiotu obejmująca samodzielne przyswojenie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z wykonywaną pracą magisterską.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Ewa Schab-Balcerzak, Joanna Pisarska 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.