Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet specjalnościowy - Jak się porozumiewać? – warsztaty z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej 06-PE-OP-S1-22.20
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• BANEY J.: Komunikacja interpersonalna. Wolters Kluwer Polska sp. z o. o 2009

• BERNE E.: W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa. 1987

• CARNEGIE D.: Jak zdobywać przyjaciół i zjednywać sobie ludzi. Warszawa. 1993

• KNAFEL K.: Komunikacja społeczna w organizacji. Program TERM

• LEATHERS DALE G.: Komunikacja niewerbalna. PWN. Warszawa 2009

• MORREALE S. P., SPITZBERG B. H., BARGE J. K.: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności. PWN. Warszawa 2008

• NĘCKI, Z.: Komunikacja międzyludzka. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków. 1996

• NĘCKI Z.: Komunikowanie interpersonalne. Wrocław. 1992

• PEASE A.: Język ciała – Jak czytać myśli ludzi z ich gestów. Wydawnictwo Gemini. Kraków. 1993

• PRASZKIER R.: Jak żyć z ludźmi (umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe. MEN. Warszawa. 1997.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia będzie aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie projektu z zakresu komunikacji interpersonalnej/społecznej w oparciu o opracowane przez prowadzącego wytyczne.

Zakres tematów:

• Proces komunikowania się jako proces interakcji społecznej Elementy składowe procesu komunikacji. Funkcje komunikowania. Zasady przekazu (autoprezentacja, wideotrening).

• Rodzaje przeszkód i zakłóceń w komunikacji społecznej (przeszkody w nadawaniu i odbiorze) i ich przezwyciężanie. Bariery komunikacyjne. Wyrażanie i przyjmowanie krytyki

• Zalety i możliwości języka mówionego i pisanego.

• Komunikacja werbalna – rodzaje komunikatów werbalnych i ich płaszczyzny, odbiór komunikatów.

• Aktywne słuchanie – reguły dobrego słuchania, popełniane błędy w aktywnym słuchaniu. Techniki aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, parafrazowanie, klaryfikacja).

• Komunikacja niewerbalna - formy komunikatów niewerbalnych, obserwacja zachowań niewerbalnych.

• Analiza zachowań interpersonalnych. Komunikacja asertywna - zachowania asertywne a inne typy zachowań, podstawowe umiejętności asertywne, skutki zachowań asertywnych. Techniki ćwiczenia asertywności.

• Reguły skutecznej komunikacji.

• Samoocena sprawności komunikacyjnej – autodiagnoza stylu komunikowania się.

• Doskonalenie niektórych form komunikowania się.

Metody dydaktyczne:

Metoda warsztatowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.