Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet specjalnościowy - Kontrowersje wokół zaburzeń zachowania 06-PE-OP-S1-22.43
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków – Warszawa 2000.

Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk Reference, Edra Urban&Partner, Wrocław 2015.

Hillenbrand Clemens, Pedagogika zaburzeń zachowania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Radochoński Mieczysław, Psychopatologia życia emocjonalnego dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.

Urban Bronisław, Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Stankowski Adam, Determinanty środowiskowe niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Gnome, Katowice 2002.

Stankowski Adam, Stankowska Natalia, Wybrane problemy patologii społecznej i resocjalizacji. Aprint s.r.o., Žiar nad Hronom 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, prace pisemne

Zakres tematów:

W czasie spotkań zostaną ustalone szczegółowe problemy poruszane podczas ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia (dyskusje, polemiki), metody poglądowe (prezentacje multimedialne), samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Natalia Stankowska 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)