Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet specjalnościowy - Samodzielna praca nad sobą- w poszukiwaniu głębszego sensu 06-PE-OP-S1-29.3
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Rodek V.: Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Jankowski D.: Edukacja i autoedukacja. Współzależność, konteksty, twórczy rozwój. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

Gladwell M.: Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu. Znak, Kraków 2009.

Buckingham M.: Wykorzystaj swoje silne strony. Użyj dźwigni swojego talentu. Wyd. MT Biznes, Warszawa 2008.

Gut R., Piegowska M., Wójcik B.: Zarządzanie sobą. Książka o działaniu, myśleniu i odczuwaniu. Centrum Doradztwa i Informacji Difin. Warszawa 2008.

Jaworska-Witkowska M.: Trening kreatywności w rozwijaniu myślenia twórczego. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Wróblewska W.: Autoedukacja studentów w uniwersytecie – ujęcie z perspektywy podmiotu. Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2008.

Dudzikowa M.: O rozwijaniu kompetencji autokreacyjnych wychowanków. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2006, nr 2.

Borkowska S. (red.): Zarządzanie talentem. IPiSS, Warszawa 2005.

Sękowski A.E.: Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. PWN, Warszawa 2005.

Schneider M.: Mamy wybór. Zgłębianie osobistego rozwoju. Poznań, Wydawnictwo Zysk i S-ka 2005.

Jankowski Dz.: Edukacja wobec zmiany. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004.

Wilsz J.: Znaczenie samosterowności człowieka dla efektywnego funkcjonowania zawodowego. W: Edukacja wobec rynku pracy. Realia – możliwości -perspektywy. Red. R. GERLACH, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej. Bydgoszcz 2003.

Kozielecki J.: Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2001.

Socha P. (red.): Duchowy rozwój człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Jankowski Dz.: Autoedukacja w rozwoju psychicznym dorosłych. W: Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych. Red. T. Aleksander. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999.

Jankowski Dz.: Autoedukacja wyzwaniem współczesności. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu fakultatywnego będzie obecność na ćwiczeniach, realizacja zadań praktycznych z zakresu samopoznania, aktywność w czasie dyskusji, konsultacji indywidualnych (tutoring) oraz praca pisemna (ustalenie celu, zaplanowanie wszystkich elementów procesu autoedukacji, przedstawienie autorefleksji - uogólnienia, wnioski - po zakończonej aktywności).

Zakres tematów:

I. Część teoretyczna i dyskusyjna

1. Autoedukacja – krótkie teoretyczne ustalenia (wąska i szeroka definicja, proces i uwarunkowania autoedukacji, przegląd badań naukowych dotyczących tej problematyki);

2. ‘’Rzeźba czy dłuto’’ – w pułapce stereotypów myślenia o pracy nad sobą;

3. Dokonać zwrotu, czyli odnaleźć głębszy sens pracy nad sobą;

4. Metoda tutoringu – zarys teoretyczny w odniesieniu do pojęć – mentoring, coaching.

II. Część warsztatowa

1. Jak poznać samego siebie? (wykorzystanie różnych technik i narzędzi);

2. Wyznaczenie jednego celu autoedukacyjnego, ustalenie konkretnych sposobów jego realizacji oraz ewaluacji – praca metodą tutoringu rozwojowego;

3. Realizacja wybranego celu autoedukacyjnego (lub kilku – decyzja studenta) pod kierunkiem i ze wsparciem nauczyciela akademickiego;

5. Pomoc w ocenie efektów pracy i projekcji przyszłych zamierzeń;

6. Projektowanie pracy metodą tutoringu jako próba wykorzystania własnych doświadczeń do realizacji celów zawodowych - możliwości i ograniczenia.

Metody dydaktyczne:

Elementy dyskusji i metody podającej

Metody samopoznania

Tutoring rozwojowy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Violetta Rodek 21/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)