Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia tożsamości W6-AK-S2-4AT
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bauman Z.: Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” nr 1, 2001, s. 435-458.

Skarga B.: Tożsamość Ja i pamięć, „Znak”, nr 5, 1995, s. 4-18.

Kultura popularna jako przestrzeń konstruowania tożsamości, [w:] P. Majewski, RAP w służbie narodu. Nacjonalizm i kultura popularna, Warszawa 2021, s. 29-44.

Flis M.: Etyczny wymiar tożsamości kulturowej, [w:] (red.) Flis M.: Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, Kraków 2004, s. 11-24.

Barth F.: Grupy i granice etniczne: społeczna organizacja różnic kulturowych, [w:] (red.) Kempny M., Nowicka E.: Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warszawa 2004: s. 348-377.

Szacki J.: O narodzie i nacjonaliźmie, „Znak”, nr 3, 1997, s. 4-31.

Babiński G.: Tożsamość na pograniczu, [w:] (red.) E. Budakowska, Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, Warszawa 2005, s. 99-116.

Budakowska E.: Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodowo-kulturowej, [w:] (red.) E. Budakowska, Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, Warszawa 2005, s. 49-71.

Libiszowska-Żółtkowska M.: Konwersja jako reorientacja tożsamości, [w:] (red.) E. Budakowska, Tożsamość bez granic. Współczesne wyzwania, Warszawa 2005, s. 119-137

Giddens A.: Nowoczesność i tożsamość. „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001, s. 99-149.

Wspólnotowe niebiosa: tożsamości i sens w społeczeństwie sieci, [w:] Castells M.: Siła tożsamości, Warszawa 2008, s. 22-74

Tylor Ch.: Źródła współczesnej tożsamości, [w:] (red.) Michalski K.: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Warszawa-Kraków 1995, s. 9-21.

Burszta W. J.: Tożsamość w wojnie kultur, [w:] (red.) Mamzer H. W poszykowaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, Poznań 2007, s. 33-46.

Narracja a tożsamość jednostki ludzkiej, [w:] Rosner K.: Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2006, s. 17-51.

Dystynkcja i różnica w globalnej ekonomii kulturowej, [w:] Appadurai A.: Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005, s. 43-73.

Jałowiecki B.: Tożsamość ludzi, tożsamość miejsc, [w:] (red.) Dymnicka M., Opacki Z.: Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie i ich miasto w perspektywie historyczno-socjologicznej, Warszawa 2003, s. 146-152.

Przestrzenny wymiar tożsamości, [w:] Madurowicz M.: Miejska przestrzeń tożsamości, Warszawa 2007, s. 64-81.

Bauman Z.: Tożsamość ze sklepu, tożsamość ze spiżarni, [w:] (red.) Mamzer H. W poszykowaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, Poznań 2007, s. 27-32.

Polityka ciała, [w:] Donnan H., Wilson Th. M.: Granice tożsamości, narodu i państwa, Kraków 2007, s. 173-199.

Konsumowanie czy życie z przedmiotami, [w:] Dant T.: Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, Kraków 2007, s. 29-50

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się m.in. aktywność na ćwiczeniach (poziom przygotowania merytorycznego i udział w dyskusji).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

- zapoznawanie się z polecaną literaturą przedmiotu,

- przygotowanie na zajęcia wymaganych materiałów,

- przeprowadzenie pracy zaliczeniowej.

Tematy i forma pracy zaliczeniowej zostaną ustalone z prowadzącym w trakcie zajęć. Ocena zależna będzie od terminowego oddania pracy, zgodności z wytycznymi, stopnia wyczerpania tematu oraz ogólnej wartości merytorycznej (skala ocen 5.0-2.0)

Zakres tematów:

Celem zajęć jest ukazanie różnorodnych form refleksji na temat tożsamości. Ćwiczenia mają uświadomić studentom wielość poziomów rozumienia oraz manifestowania się tożsamości z uwzględnieniem szerokorozumianego kontekstu kulturowo-społecznego. Zajęcia dotyczą kilku zagadnień:

- Osobowość a tożsamość.

- Tożsamość i biografia.

- Tożsamości zbiorowe - tożsamości kulturowe.

- Tożsamość zmiany – tożsamość pogranicza.

- Tożsamość we współczesnym świecie.

- Tożsamość a miejsce, terytorium.

- Ciało – konsumpcja – tożsamość.t

Metody dydaktyczne:

Student/ka ma zaznajomić się i zrozumieć treść, wskazanej przez prowadzącego zajęcia, literatury przedmiotu. Na ich podstawie powinien/powinna odnieść się do otaczającej rzeczywistości kulturowej, poszukiwać i referować na zajęciach materiały ilustrujące omawiane zagadnienia. Osoba uczestnicząca w zajęciach ma nie tylko zreferować treść literatury, a również odwołując się do niej przygotować pracę zaliczeniową na temat wybranego zjawiska powiązanego z tożsamością lub jej manifestowania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:00 - 18:45, sala Zajęcia zdalne
Grzegorz Studnicki 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)