Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo ekonomiczne państw w procesach globalizacji W3-BM-S1-BEPP20
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Red. J. Płaczek, Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Warszawa 2014.

Red. K. Raczkowski, Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa 2012.

Red. M. Księżopolski, K. Pronińska, Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, Warszawa 2012.

K. M. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011.

B. Jagusiak, Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceną ćwiczeń oraz wykładów (egzaminu).

Ocena z ćwiczeń jest ustalana przez osobę prowadzącą ćwiczenia.

Ocena z egzaminu uzależniona jest od pisemnego egzaminu (pytania zamknięte, test wielokrotnego wyboru).

Zakres tematów:

1. Globalizacja – pojęcie, czynniki sprawcze (geneza), przejawy, pozytywne i negatywne następstwa globalizacji. Wpływ globalizacji na kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

2. Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych – pojęcie, kryteria klasyfikacji, czynniki wpływające na ewolucję rozumienia bezpieczeństwa w odniesieniu do państwa.

3. Pojęcie bezpieczeństwa ekonomicznego i jego ewolucja.

4. Wyznaczniki, wskaźniki i mierniki bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

5. Aktualny stan bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w świetle ww. wskaźników.

6. Rating jako syntetyczny wskaźnik bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.

7. Instytucje w RP odpowiedzialne za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa: NBP, KNF, BFG, UOKiK.

8. Członkostwo państwa w UGiW UE a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Kubin 82/86 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)