Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacją 05-DP-S1-ZO14
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bednarski A.: Zarys teorii organizacji i zarządzania. Toruń 2001.

Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.

Hatch M.J.: Teoria organizacji. PWN. Warszawa 2002.

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006.

Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. PWE. Warszawa 2002.

Morgan G.: Obrazy organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.

Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. PWE. Warszawa 2004.

Robbins S.P., DeCenzo D.A.: Podstawy zarządzania. PWE. Warszawa 2002.

Sokołowska S.: Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne. Opole 2004.

Stoner J.A.F., Freeman R., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE. Warszawa 2001.

Zarządzanie kadrami. Red. T. Listwan. Warszawa 2004.

Webber R.A.: Zasady zarządzania organizacjami. PWE. Warszawa 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wszystkich form weryfikacji efektów kształcenia odbywa się wg skali akademickiej i jest dokonywana podczas egzaminu pisemnego. W największym stopniu kładziony jest nacisk na wiedzę a dopiero w dalszej kolejności na umiejętności i kompetencje. Ocena procentowa ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych wystawianych za udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie egzaminu. Skala jest następująca:

100-90% - bardzo dobry (A)

89-80% - dobry plus (B)

79-70% - dobry (C)

69-60% - dostateczny plus (D)

59-50% - dostateczny (E)

49%> niedostateczny (F, FX)

Zakres tematów:

I. Historia i ewolucja kierunków i koncepcji dotyczących organizacji i zarządzania.

II. Kształtowanie systemu organizacyjnego polityki.

III. Władza i sposoby jej sprawowania w organizacjach różnego typu w tym także w organizacjach politycznych.

IV. Formalizacja i centralizacja w różnego typu organizacjach w tym także w organizacjach politycznych.

V. Struktury organizacji.

VI. Kultura organizacyjna.

VII. Strategia jako naczelna funkcja kierowania.

VIII. Przewodzenie w organizacjach różnego typu w tym także w organizacjach politycznych.

IX. Decydowanie w organizacjach różnego typu w tym także w organizacjach politycznych.

X. Kierowanie konfliktem w organizacjach.

XI. Kształtowanie informacji i komunikacji w organizacjach.

XII. Kontrolowanie w organizacjach różnego typu w tym także w organizacjach politycznych.

Metody dydaktyczne:

Studenci mają podstawową wiedzę na temat zarządzania we współczesnym świecie a także znają historię i ewolucję kierunków oraz koncepcji dotyczących organizacji i zarządzania. Potrafią również scharakteryzować wszelkiego typu organizacje, ich rodzaje, struktury i funkcje, które pełnią. Poza tym są w stanie opisać metody podejmowania decyzji, planowania, kontroli w organizacjach i kierowania wszystkimi zrachowaniami organizacyjnymi. Studenci właściwie opisują i wyjaśniają różne role jakie pełnią menadżerowie we współczesnych organizacjach. Korzystając z analizy politologicznej i ekonomicznej potrafią wyjaśniać modele podejmowania decyzji w organizacjach i oceniać ich rezultaty. Studenci są w stanie określić i uporządkować różne rodzaje strategii organizacyjnych i ocenić ich oddziaływanie na rozwój poszczególnych organizacji. Dodatkowo kompetentnie charakteryzują i oceniają pod kątem przydatności dla organizacji różne sposoby planowania, kontroli i kierowania wszystkimi zachowaniami organizacyjnymi. Uczestnictwo w zajęciach ma doprowadzić do tego, że w przyszłości studenci będą świadomymi swych zadań, aktywnymi i kompetentnymi pracownikami organizacji, w której funkcjonują. Metody dydaktyczne: wykład akademicki - metoda podająca przeplatana elementami dyskusji wraz z wykorzystaniem środków multimedialnych.

* Zgodnie z Komunikatem Rektora UŚ zajęcia będą się odbywały zdalnie z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Robert Radek 30/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.