Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie organizacją 05-DP-S1-ZO14
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1) Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

2) Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

3) Robbins S. P., DeCenzo D. A., Podstawy zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

4) Robbins S. P., Zachowania w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

5) Kolczyński M., Sztumski J., Zarys socjologii organizacji. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.

6) Hatch M.J., Teoria organizacji. Warszawa: PWN.

7) Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania. Toruń 2001.

8) Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

9) Stoner J., Kierowanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

10) McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner i S-ka.

Metody i kryteria oceniania:

Składowe zaliczenia:

a) praca indywidualna i w grupach podczas zadań, testów i ćwiczeń na zajęciach,

b) aktywne uczestnictwo z wykorzystaniem zdobytych wiadomości,

c) praca w grupach nad tworzeniem strategii PR mającą zachęcić do studiów na kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne w Uniwersytecie Śląskim.

d) kontrola wiedzy z zakresu tematów zajęć „Zarządzanie organizacją”

Zakres tematów:

1. Organizacja i zarządzanie – definicja i ewolucja pojęcia

a) Definicja zarządzania

b) Zarządzanie sobą w czasie

c) Procesy zarządzania

d) Definicja i otoczenie organizacji

e) Historia teorii zarządzania

2. Planowanie

a) etapy procesu planowania

b) rodzaje planów

c) rytm ultraidalny

d) reguła 60/40, zasada Pareto, efekt Zeigernik, prawo Parkinsona

3. Zarządzanie strategiczne

a) znaczenie, elementy i typy strategii

b) podstawowe metody analizy strategicznej (analiza SWOT, macierz BCG, macierz General Electric, cykl życia produktu)

c) Dywersyfikacja: zależna i niezależna

d) Ćwiczenia w grupach na ocenianie potencjału rynkowego wybranych produktów

4. Podejmowanie decyzji

a) umiejętność podejmowanie decyzji prywatnych, w firmie, w polityce

b) zarządzanie zmianami, zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie problemów

c) trójkąt dramatyczny

d) turkusowe zarządzanie

e) psychologia tłumu – Eksperyment Asch`a

5 Przywództwo w organizacji

a) Władza a przywództwo

b) Koncepcje przywództwa

c) Podejście kwalifikacyjne, behawioralne i sytuacyjne

d) Style przywództwa

e) Poznanie własnych cech przywódczych

6. Motywowanie w aspekcie teoretycznym i praktycznym

a) Pojęcie motywacji

b) Istota skutecznej motywacji

c) Motywowanie – koncepcje teoretyczne (hierarchia potrzeb Maslowa, teoria ERG, teoria potrzeb McClellanda, teoria dwuczynnikowa Herzberga, teoria X i Y McGregora, teoria wyznaczania celów, teoria oczekiwań, teoria sprawiedliwości, teoria wzmocnienia).

7. Komunikowanie w organizacji

a) Rola komunikowania w zarządzaniu

b) Formy komunikacji interpersonalnej

c) Formy komunikacji grupowej i organizacyjnej

d) Bariery skutecznego komunikowania

e) Pułapki myślenia

8. Kontrola w organizacji

a) Istota i cel skutecznej kontroli w organizacji

b) Kontrola finansowa

c) Kontrola strukturalna

d) Kontrola strategiczna

e) Przezwyciężanie oporu wobec kontroli

f) Elementy kontroli: Zarządzanie systemem informacji

9. Etyka w organizacji

a) Etyka – aspekty teoretyczne

b) Etyka a podejmowanie decyzji

c) Czynniki wpływające na poziom etyki w organizacji

d) Praktyczne aspekty zapobiegania korupcji i defraudacji w organizacji

10. Zarządzanie zasobami ludzkimi

a) Rekrutacja i selekcja

b) System ocen i wynagradzanie

c) Rozwój zasobów ludzkich

d) Zarządzanie międzykulturowe

e) Zarządzanie pracą i nauką w domu

11. Tworzenie strategii PR mającą zachęcić do studiów kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne.

Studenci w pięcioosobowych grupach przeprowadzają analizę SWOT oraz opracowują strategię U.Ś. W.N.S. dla kierunku D.P.i P. w następujących zakresach:

- relacje z interesariuszami zewnętrznymi;

- stworzenia hasła reklamowego;

- kreowanie wizerunku za pośrednictwem mediów. Jakich ? (plakat, ulotka, bilboard, prasa, TV, media społecznościowe, SEO, SEM, WOMM, inne)

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące:

- dyskusja,

- "burza mózgów",

- prezentacje,

- prace pisemne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala zajęcia zdalne
Ryszard Kwiatkowski 30/35 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Robert Radek 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.