Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007

• Skorek E. M.: Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2005

• Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 2008

• Bogdanowicz M., O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1995

• Cytowska B, Winczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków 2005

• Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole. Warszawa 1989

• Kaja B., Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz 1995

• Reid G.,Wearmouth J., Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk 2008

• Skorek E.M.: Terapia pedagogiczna. T 1 i 2. Wybrane zagadnienia. Kraków 2000

* Kulesza-Raszewska M. "Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci z wykorzystaniem nietypowych przyborów, 2019

Metody i kryteria oceniania:

• Sprawdzenie umiejętności pracy w grupie, stopnia opanowania wiedzy teoretycznej i jej zastosowania przygotowanie prezentacji, przygotowanie scenariusza zajęć oraz praktycznego wdrożenia

Zakres tematów:

Typowe zaburzenia i trudności uczniów o SPE - omówienie:

- Specyficzne trudności w uczeniu się (głęboka dysleksja rozwojowa, zagrożenie dysleksją, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia)

- Trudności z koncentracją uwagi, pamięcią

- ADHD,

- inne wybrane trudności uczniów o SPE.

2. Metody i formy pracy korekcyjno-kompensacyjnej - omówienie wraz z praktycznymi ćwiczeniami

3. Analiza opinii/orzeczeń i tworzenie konspektów wraz z pomocami terapeutycznymi przez studentów z wykorzystaniem technologii TIK

Metody dydaktyczne:

Praktycznego działania, podająca

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:20 - 17:05, sala zajęcia zdalne
Iwona Donocik 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.