Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

B(8) z zakresu podstaw resocjalizacji i readaptacji: Podstawy resocjalizacji i readaptacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 12-OA-S1-7PRRS.1-DM
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B. Urban, J.M. Stanik (red.): Resocjalizacja. Tom 1 i 2. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

L. Pytka: Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. APS. Warszawa 2005.

E. Wysocka: Diagnoza w resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

A. Jaworska: Leksykon resocjalizacji. Warszawa 2014.

P. Frąckowiak: Kierunki rozwoju resocjalizacji w polskich zakładach dla nieletnich, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań-Środa Wielkopolska 2006

K. Pospiszyl: Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1998

W.W. Szczęsny: Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość treści wykładów oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej.

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć z zakresu resocjalizacji dzieci i młodzieży oraz wiedzy z zakresu readaptacji społecznej – pozytywną ocenę student uzyskuje otrzymując więcej niż 50% punktów.

Ocena kolokwium pisemnego składającego się z pytań otwartych i/lub zamkniętych (na ostatnich zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć).

Praca pisemna esej lub rozprawka na wskazany temat/problem.

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia - patrz ćwiczenia.

ECTS-2, podstawą zaliczenia modułu jest także obecność na zajęciach online, dopuszcza się 1 nieobecność usprawiedliwioną (w przypadku wysokiej absencji decyzję o możliwości zaliczenia modułu podejmuje jego koordynator).

Zakres tematów:

1. Teoretyczny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej, przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej (resocjalizacja jako dyscyplina naukowa), związek resocjalizacji z innymi naukami społecznymi i pedagogicznymi

2. Krótki rys historyczny rozwoju resocjalizacji dzieci i młodzieży, a także elementy readaptacji społecznej

3. Systemy resocjalizacji nieletnich

4. Wybrane zagadnienia diagnozy resocjalizacyjnej dzieci i młodzieży

5. Organizacja systemu resocjalizacji nieletnich

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 12:15, sala zajęcia zdalne
Ilona Fajfer-Kruczek 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.