Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia bezpieczeństwa W3-BM-S1-PB19
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (2006). Psychologia społeczna. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Jupowicz-Ginalska A., Jasiewicz J., Kisilowska M., Baran T., Wysocki A.(2018). FOMO. Polacy a lęk przed odrzuceniem. Raport z badań. Warszawa.

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP.

Zimbardo P. (2008). Psychologia zła z perspektywy sytuacyjnej. Zrozumieć dlaczego dobrzy ludzie stają się przestępcami. W: G. Miller (red.), Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Literatura uzupełniająca:

Alter A. (2018). Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno oprzeć się nowym technologiom. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aronson E., Aronson J. (2020). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN

Spitzer M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.

Wojciszke B. (2021). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się punkty przyznawane za aktywność na poszczególnych zajęciach oraz ocena z testu zaliczeniowego. W przypadku nadprogramowych nieobecności na zajęciach sprawdzenie znajomości materiału odbywa się na dyżurze.

Zakres tematów:

W trakcie zajęć zostaną omówione tematy związane z: poczuciem bezpieczeństwa jednostki, poznaniem społecznym, rolą autorytetów (eksperyment Milgrama, kapitanoza, eksperyment Zimbardo), funkcjonowaniem w grupach (powody dołączania do grup, facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne, syndrom myślenia grupowego), stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją (paradygmat grupy minimalnej), agresją (rodzaje agresji, mechanizmy agresji), stresem (eustres i dysstres, sposoby radzenia sobie ze stresem, skutki stresu, osobowość a stres), pamięcią (rodzaje pamięci, pamięć a przesłuchiwanie świadków), uzależnieniami behawioralnymi.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca wspomagana prezentacją multimedialną, ćwiczenia interaktywne, dyskusja moderowana przez prowadzącą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Agata Olszanecka-Marmola 22/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Agata Olszanecka-Marmola 25/25 szczegóły
3 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala zajęcia zdalne
Agata Olszanecka-Marmola 21/25 szczegóły
4 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Agata Olszanecka-Marmola 24/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.