Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kryzysowe 05-BM-N1-ZK14
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - Szczytno 2016 Mariusz Nepelski

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania

kryzysowego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych

w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie planów ochrony infrastruktury krytyczne

Zarządzenie Nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim,

Zarządzenie Nr 245/13 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą przystąpienia do testu końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z zadania praktycznego obejmującego zakres

dokumentowania zdarzeń na stanowisku dyżurnego zarządzania kryzysowego. Ocenę pozytywną z zadania praktycznego student

otrzymuje po zrealizowaniu w systemie e-CZK wszystkich punktów wchodzących w zakres zadania.

Przygotowanie studenta do testu końcowego obejmującego wiedzę teoretyczną jest weryfikowane w testach częściowych z których

student otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku udzielenia co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi. Test przeprowadza się w

dedykowanym narzędziu elektronicznym. Każdy z testów częściowych zawiera 20 pytań.

Ocenę pozytywną student otrzymuje po udzieleniu co najmniej 60% pozytywnych odpowiedzi.

dostateczny - 60%-65%

dostateczny plus - 66%-73%

dobry - 74%-82%

dobry plus - 83%-89%

bardzo dobry - 90%-100%

Liczba uzyskanych punktów z testu co bezpośrednio przekłada się na ocenę jest obliczana przez narzędzia e-CZK (moduł dydaktyczny).

Test końcowy stanowiący podstawę zaliczenia przedmiotu obejmuje 40 pytań. Na podstawie punktów uzyskanych z testów

elektroniczny moduł dydaktyczny wystawia ocenę końcową.

W obecnej sytuacji związanej z Covid-19 ocena studenta opiera się na oprogramowaniu Moodle.

Zakres tematów:

Zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu zarządzania kryzysowego. Postępowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w

sytuacjach kryzysowych.

CPR - "Centrum Powiadamiania Ratunkowego" jako istotny element systemu bezpieczeństwa.

Wykorzystywanie narzędzi elektronicznych do celów dokumentowania służb dyżurnych zarządzania kryzysowego.

Wykorzystywanie algorytmów do realizacja zadań związanych z obsługą zdarzenia.

Wykorzystywanie elektronicznych mechanizmów komunikacji przy przesyłaniu informacji.

Obsługa stałego dyżuru przy wykorzystaniu dedykowanego narzędzia.

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki z elementami dyskusji. Przedstawienie wybranych zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem projekcji. Realizacja

zadań z zakresu dokumentowania zdarzeń oraz wymiana informacji przy wykorzystaniu dedykowanego narzędzia e-CZK.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:20 - 14:30, sala Zajęcia zdalne
Damian Rok 32/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)