Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia kierunkowe 13-GR-SM-ZK1
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

literatura obowiązkowa

1. A. Bochnak: Historia sztuki nowożytnej. T1 i 2. Kraków 1983.

2. K. Piwocki: Dzieje sztuki w zarysie. Tom II. Warszawa 1979. (fragmenty dotyczące historii grafiki)

3. M. Porębski: Dzieje sztuki w zarysie. Tom III. Warszawa 1988. (fragmenty dotyczące historii grafiki)

4. M. Bóbr: Mistrzowie grafiki europejskiej. Od XV do XVIII wieku. Warszawa 2000.

5. I. Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997

6. A. Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa 1975

7. J. Catal. C. Oliwa: Techniki graficzne. Warszawa 2004.

8. A. Krejca , Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki artystycznej, WA i F W-wa 1984.

9. Werner., Podstawy technologii malarstwa i grafiki, PWN, Warszawa-Kraków 1985.

literatura uzupełniająca

1. J. Białostocki: W pracowniach dawnych grafików. Warszawa 1957

2. J. Talbierska, Grafika europejska na przełomie XV i XVI wieku. Ośrodki, artyści i ich szkoły, kierunki rozwoju, [w:] Sztuka około 1500. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996, Warszawa 1997, s. 279-296

3. J. Talbierska, Główne ośrodki produkcji graficznej w Europie XVII wieku. Funkcje, artyści, produkcja, [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków grudzień 1993, Warszawa 1994,

4. Grafika szkół obcych w zbiorach polskich. (praca zbiorowa) Warszawa 1978.

5. Grafika wczoraj i dziś. Red. T. Hrankowska. Warszawa 1974.

6. Dawna grafika europejska od końca XV wieku do początku XVII wieku. D. Rościszewska. Publikacja albumowa.

Metody i kryteria oceniania:

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

wiedza w zakresie problematyki historii i dziejów grafiki,

znajomość artefaktów graficznych,

merytoryczność i stan przygotowania,

znajomość pojęć związanych ze specyfiką najpopularniejszych technik graficznych.

Egzamin – praca pisemna: weryfikacja wiedzy z zakresu znajomości historii i dziejów grafiki oraz artefaktów graficznych (odpowiednio do problematyki zrealizowanej na zajęciach w ramach programu semestralnego )

Forma kontaktowa - test (godzinny), 20 pytań wymagających uzupełnienia lub wielokrotnego wyboru.

Forma niekontaktowa (zajęcia online w sytuacji pandemii) - praca pisemna na wybrane jedno z trzech wskazanych do wyboru zagadnień problemowych. (Tematy do wyboru, określone wymogi, kryteria zostaną udostępnione na platformie Microsoft Teams).

Zakres tematów:

1.Funkcje historyczne i kulturotwórcze, status dyscypliny, pryncypia i założenia,

2.Grafika jako sztuka „foralna”.

3.Początki grafiki średniowiecznej – techniki (ołowioryty, drzeworyt, grafika puncowana, niello, miedzioryt, akwaforta, sucha igła)

4.Problem autorstwa w grafice – kartownicy i Formschneiderzy, reguły sygnowania.

5.Tematyka, druk okazjonalny, książka blokowa, wielkie projekty drukarskie XV wieku (od Biblii Pauperum i Ars Moriendi do Kroniki Świata i Hypnerotomachi Poliphili)

6.Przedstawiciele drzeworytu wzdłużnego i miedziorytu (od Mistrza 1446 roku do Martina Schongauera).

7.Technika niella i początki sztychu. Masso Finnguerra i Andrea Mantegna (maniera fina i maniera larga)

8.Twórczość graficzna Albrechta Dürera

9.Grafika niderlandzka – Lucas van Leyden

10.Szkoła rzymska – szesnastowieczna grafika reprodukcyjna (grafika tekowa i reprodukcyjna). Założenia i przedstawiciele (Raimondi, Veneziano, Da Ravenna)

11.Środowisko weneckie i szkoła bolońska: invenzione Tycjana, Ugo da Carpi (chiaroscuro), Parmigianino, bracia Carracci

12. Niderlandzkie oficyny wydawnicze. Instytucjonalizacja grafiki. Oficyna Cocka, Piotr Bruegel Starszy, Cort, Goltzius.

Metody dydaktyczne:

Wykład pokazujący genezę i najważniejsze aspekty grafiki jako dyscypliny artystycznej w ujęciu diachronicznym oraz w powiązaniu z innymi dyscyplinami twórczymi.

Wykład w połączeniu z prezentacją audiowizualną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:30 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Ryszard Solik 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)