Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki i wiedza o sztuce współczesnej W6-GR-SM-HS4
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, t. I-II, Warszawa 1969 i następne wydania, szczególnie: Warszawa 2001

2. Sztuka świata, red. P. Trzeciak, t. VII, VIII, red. W. Włodarczyk, Warszawa 1996.

3. W. Tomkiewicz, Barok. Piękno wielorakie,Warszawa 1971

4. M. Karpowicz, Sztuka polska XVII w.,Warszawa 1983

5. M. Karpowicz, Sztuka polska XVIII w., Warszawa 1986

6. Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1976

7. H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972

8. M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1977

9. L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Dzieje sztuki polskiej,Dzieje sztuki powszechnej, Warszawa 1986

N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976

W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1998

K. Piwocki, M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, Warszawa 1985

M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa 1989

W. Tatarkiewicz, Historia estetyki,Warszawa 1960

M. Levey, Od Giotta do Cezanne`a. Zarys historii malarstwa europejskiego, Warszawa1987

J. Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna, 1976

J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, Warszawa 1976

J. Białostocki, Symbole i obrazy ze świata sztuki, 1982

A. Chastel, Sztuka włoska,Warszawa 1987

K. Chłędowski, Rzym. Ludzie Baroku, Warszawa 1957

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Warszawa 1979

T. Dobrowolski, Sztuka polska, Kraków 1974

Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1979

A. Morawińska, Malarstwo polskie od gotyku do współczesności, Warszawa 1984

Metody i kryteria oceniania:

egzamin – esej na temat epoki reprezentowanej przez wybrane dzieło z kanonu + jego analiza w ograniczonym czasie na platformie Teams

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do epoki baroku; wczesny barok włoski – malarstwo, architektura; architektura jezuicka,

2. Dojrzały barok włoski w architekturze i rzeźbie. Nurty włoskiego malarstwa barokowego;

3. Barok w Hiszpanii

4. Barok w Holandii

5. Barok we Flandrii

6. Barok francuski

7. Barok w Polsce i Europie Środkowej;

8. Rokoko

9. Klasycyzm w Europie

10. Romantyzm w malarstwie

11. Architektura i rzeźba XIX wieku

12. Realizm i akademizm

13. Sztuka polska XIX w.

14. Eduard Manet i impresjonizm

15. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

wykład zdalny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:15 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Aleksandra Giełdoń-Paszek 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)