Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia kultury i sztuki 13-MI-S1-WZKS4
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura główna:

G. Dickie, Czym jest sztuka? Analiza instytucjonalna. W: Estetyka w świecie. Wybór tekstów. Red. GOŁASZEWSKA M., Kraków 1985.

Z. Bauman, Kultura: przygody pojęcia w płynnej rzeczywistości, „Kultura popularna” 4 (22)/2008.

A. C. Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, tłum. L. Sosnowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006

R. Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, WAiP, Warszawa 2010. (https://unilodz.academia.edu/RyszardWKluszczyński/Polish-Papers)

R. Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Zysk i S-ka, Poznań 2010

A. Żmijewski, Stosowane sztuki społeczne, „Krytyka Polityczna” 2007. (https://krytykapolityczna.pl/kultura/sztuki-wizualne/stosowane-sztuki-spoleczne/)

B. Dziadzia, B. Głyda-Żydek, S. Piskorek-Oczko (red.), Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału kulturowego i społecznego, Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej, Bielsko-Biała – Cieszyn 2015 (do pobrania: https://www.researchgate.net/profile/Boguslaw_Dziadzia/publications)

Literatura uzupełniająca:

J. Winnicka-Gburek, Krytyka - etyka – sacrum, WN Katedra, Gdańsk 2015.

Brzozowski Stanisław, Istota kultury, [w:] Mencwel Andrzej (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydaw-nictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.

R. Shusterman, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej. Wrocław 2007.

Bourdieu Pierre, The Forms of Capital, in: Richardson John G., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenword Press, New York 1986.

Ewa Wójtowicz, Sztuka w kulturze postmedialnej, WN Katedra, Gdańsk 2016

G. Dickie, Art Circle: A Theory of Art, New York 1984,

Krajewski Marek, Co to jest kultura wizualna, „Kwestionariusz Kultury Wizualnej” 08.09.2009,

za: http://www.kulturawizualna.pl/archives/115.

B. Dziadzia, Doświadczanie, katalogowanie. Kulturalny prekariusz wobec estetycznych wymiarów sztuki w przestrzeni miejskiej, „Kultura i Historia”, 2016 nr 30, ISSN 1642-9826 Cytowanie: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5955

Pierre Bourdieu, Reguły sztuki, Uniwersitas, Kraków 2001.

Peter Bendixen, Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001, wyd. I.

Aleksander Lipski, Elementy socjologii sztuki. Problem awangardy artystycznej XX wieku, Alta 2, Wrocław 2000, wyd. I.

Lawrence Lessing, Wolna kultura, WSiP, Warszawa 2005.

J. Kaczmarek, Joseph Beuys : od sztuki do społecznej utopii . Poznań 2001.

ADORNO T.: Sztuka i sztuki. Wybór esejów, Warszawa 1990

BOURDIEU P.: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. przeł. P. BIŁOS, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Wybrane publikacje z zakresu historii kultury i sztuki z czasopism.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy w formie ustnej prezentacji w zakresie wybranego zagadnienia.

Aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

Tematyka mieszcząc się w założeniach modułu dostosowana do charakteru i oczekiwań grupy. Obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

Negocjacje prawdy kultury i sztuki

Sprawstwo, kariera, odpowiedzialność

Mediacje audiowizualne

Łączność i rozłączność dyscyplin sztuki

Konteksty historyczne a intermedialność

Wirtualizacja kultury, symulacja i nowe jakości społeczeństwa

Sztuka krytyczna i sztuka zaangażowana społecznie

Metafizyka i pragmatyka w kulturze i sztuce

Metody dydaktyczne:

Metody podające i dyskusje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:15 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Remigiusz Kopoczek 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.