Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki W2-S1BI19-1BL-14
Laboratorium (L) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wnp/course/view.php?id=73
Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Alberts B. i inni. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

2. Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D. Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

3. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. Biologia komórki roślinnej , t.1 Struktura, t.2 Funkcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza laboratoria na podstawie kolokwiów i kart pracy. Laboratoria są zaliczone gdy student ma zaliczone kolokwia teoretyczne i kolokwium praktyczne oraz 14 kart pracy.

Kolokwia teoretyczne są przeprowadzane na każdych ćwiczeniach z wyjątkiem pierwszego i ostatniego. Kolokwia mają formę testu z pytaniami do wyboru i pytaniami otwartymi. Czas trwania kolokwiów teoretycznych wynosi 15 min. Kolokwium praktyczne odbywa się na ostatnim ćwiczeniu i obejmuje rozpoznawanie i interpretację zdjęć preparatów z ćwiczeń. Czas trwania kolokwium praktycznego to 30 min.

Skala punktowa kolokwiów teoretycznych wynosi od 0 do 5, gdzie 0 oznacza brak odpowiedzi lub błędną odpowiedź, a 5 maksymalną liczbę punktów do zdobycia. Maksymalna liczba punktów za wszystkie kolokwia teoretyczne wynosi 65. Studenci, którzy z wszystkich kolokwiów teoretycznych uzyskają co najmniej 33 punkty zostaną dopuszczeni do kolokwium praktycznego. Kolokwium praktyczne obejmuje 5 pytań, każde za 1 punkt. Minimum potrzebne do zaliczenia kolokwium praktycznego to 3 punkty.

W kształceniu zdalnym studenci wypełniają karty pracy (sprawozdania) w oparciu o materiały udostępnione przez osobę prowadzącą zajęcia. Karty pracy zapisane jako plik PDF studenci umieszczają na platformie Moodle w dniu odbywania zajęć. W przypadku problemów z platformą Moodle studenci mogą przesyłać karty pracy bezpośrednio na adres e-mail osoby prowadzącej zajęcia.

Zaliczona karta pracy

- student posiada co najmniej podstawową wiedzę dotyczącą technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek,

- student może wykazywać problemy ze znajomością wybranych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, oraz problemy z klasyfikowaniem danych zawartych na zdjęciach mikroskopowych,

- student dokonuje interpretacji danych oraz wyników przeprowadzonych obserwacji tylko przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia, próbuje wyciągać wnioski przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek przy pomocy osoby prowadzącej,

- student prawidłowo wykonuje i/lub opisuje rysunek/zdjęcie spod mikroskopu przy pomocy osoby prowadzącej zajęcia.

Niezaliczona karta pracy

- student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej technik mikroskopii świetlnej wykorzystywanych w obserwacjach komórek,

- student nie wykazuje znajomości żadnych spośród zaawansowanych technik mikroskopii świetlnej, oraz wykazuje problemy z klasyfikowaniem danych zawartych na zdjęciach mikroskopowych,

- student nie potrafi interpretować przeprowadzonych obserwacji, nie próbuje wyciągać wniosków przy rozwiązywaniu problemów związanych z analizą komórek,

- student nie potrafi wykonać i/lub opisać rysunku/zdjęcia spod mikroskopu.

Na ocenę z laboratorium składa się średnia arytmetyczna z kolokwiów teoretycznych i kolokwium praktycznego.

Procentowa skala ocen

poniżej 50% - niedostateczny

50-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

91-100% – bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Wstęp do biologii komórki i technik mikroskopowania.

2. Zasady mikroskopowania – immersja, określanie rzeczywistych wymiarów obiektów biologicznych.

3. Mitoza –podział jądra w komórkach somatycznych.

4. Zaburzenia cyklu komórkowego wywołane działaniem wybranych substancji chemicznych.

5. Mejoza - podział redukcyjny jądra komórkowego.

6. Obserwacje elementów budowy komórki roślinnej o charakterze dwójłomnym.

7. Rola celulozy, pektyn i kalozy w funkcjonowaniu ścian komórkowych.

8. Substancje inkrustujące i adkrustujące ściany komórkowe i ich rola w funkcjonowaniu ścian komórkowych.

9. Komórka roślinna na poziomie ultrastrukturalnym.

10. Mitochondrium, wakuola i plastydy – budowa i funkcje w komórce.

11. Cytoszkielet i cytokineza komórki roślinnej.

12. Transport pęcherzykowy.

13. Zróżnicowanie przepuszczalności błon biologicznych na przykładzie tonoplastu i plazmolemy.

14. Testy witalności komórek.

15. Podsumowanie zajęć z biologii komórki. Kolokwium z części praktycznej laboratoriów.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prelekcja; prezentacja multimedialna

W trakcie nauczania zdalnego – karty pracy (sprawozdania) oraz materiały dodatkowe (np.: zdjęcia preparatów, wyniki barwień, instrukcje do przeprowadzanych zajęć, prezentacje itp.) umieszczane są na stronie internetowej kursu Biologia komórki na platformie Moodle. Zagadnienia do kolokwiów umieszczane są na platformie Moodle. Student wypełnia kolokwia na platformie Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 11:15, sala zajęcia zdalne
każdy piątek, 15:00 - 18:00, sala zajęcia zdalne
Małgorzata Polak, Ewa Mazur, Agnieszka Brąszewska, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Adrianna Halama 8/8 szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 11:15, sala zajęcia zdalne
każdy piątek, 15:00 - 18:00, sala zajęcia zdalne
Małgorzata Polak, Ewa Mazur, Agnieszka Brąszewska, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Adrianna Halama 8/7 szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 14:45, sala zajęcia zdalne
każdy piątek, 8:00 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Małgorzata Polak, Ewa Mazur, Agnieszka Brąszewska, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Adrianna Halama 7/7 szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 14:45, sala zajęcia zdalne
każdy piątek, 8:00 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Małgorzata Polak, Ewa Mazur, Agnieszka Brąszewska, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Adrianna Halama 8/8 szczegóły
5 każdy wtorek, 15:00 - 18:00, sala zajęcia zdalne
każdy piątek, 11:30 - 14:45, sala zajęcia zdalne
Małgorzata Polak, Ewa Mazur, Agnieszka Brąszewska, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Adrianna Halama 8/7 szczegóły
6 każdy wtorek, 15:00 - 18:00, sala zajęcia zdalne
każdy piątek, 11:30 - 14:45, sala zajęcia zdalne
Małgorzata Polak, Ewa Mazur, Agnieszka Brąszewska, Justyna Wróbel-Marek, Katarzyna Sala, Anna Milewska-Hendel, Adrianna Halama 7/7 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.