Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki W2-S1BT19-1BT-16
Konwersatorium (K) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa484dc37f57640fcb4006d4408e593ef%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c00086bd-48eb-4230-9b47-d753af9a5c49&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Alberts B. i inni. Podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

2. Wojtaszek P., Woźny A., Ratajczak L. Biologia komórki roślinnej , t.1 Struktura, t.2 Funkcja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie konwersatorium wymaga zaliczenia każdego tematu realizowanego w ramach konwersatoriów. Każda odpowiedź w kartach pracy może uzyskać maksymalnie 1 punkt (dopuszcza się możliwość częściowej punktacji: 0.25; 0.5; 0.75 w zależności od poprawności odpowiedzi). Osoby, które z poszczególnych tematów nie uzyskają wymaganej liczby punktów mają możliwość poprawienia karty pracy, którą przesyłają na adres mailowy prowadzącego, najpóźniej do 5.06.2021.

Zarówno karty pracy jak i ocena końcowa z konwersatoriów będą obliczane na podstawie poniższej skali procentowej.

poniżej 50% - niedostateczny

50-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny +

71-80% - dobry

81-90% - dobry +

91-100% – bardzo dobry

bardzo dobry – student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach.

+dobry – student posiada wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach w zakresie przewyższającym nieco wymagania dla oceny dobrej.

dobry - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach w zakresie odpowiadającym ocenie dobrej.

+dostateczny – student posiada podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach, w zakresie nieco większym niż wymaganym na ocenę dostateczną.

dostateczny - student posiada podstawową wiedzę dotyczącą poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach.

niedostateczny - student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej poszczególnych tematów realizowanych na konwersatoriach.

Zakres tematów:

1. Komórka – podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu eukariotycznego.

2. Plazmolemma – budowa, właściwości i funkcje.

3. Struktura jądra interfazowego.

4. Mitoza i mejoza.

5. Cykl życiowy komórki i jego regulacja.

6. Składniki komórki eukariotycznej oraz połączenia międzykomórkowe – budowa i funkcja.

7. Cytokineza – podział cytoplazmy; strukturalne uwarunkowania metabolizmu komórki.

8. Komunikacja międzykomórkowa – receptory i systemy transdukcji sygnału.

9. Endocytoza i egzocytoza; transport pęcherzykowy w komórce – charakterystyka i przykłady.

10. Śmierć komórki – PCD i nekroza; ultrastruktura komórki roślinnej.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące – film; metody podające – prelekcja; prezentacja multimedialna; wykład informacyjny.

W trakcie nauczania zdalnego studenci otrzymują: prelekcję w formie PDF ze stosownymi wyjaśnieniami, zakres materiału do przygotowania i karty pracy do wypełnienia, które umieszczane są na platformie Office 365 w aplikacji Teams (Biologia komórki – konwersatoria – BIOTECHNOLOGIA)

W aplikacji Teams student może znaleźć: prezentacje do poszczególnych tematów; ogłoszenia i informacje wstawiane na bieżąco po każdym zrealizowanym temacie zawierające uzyskane punkty z poszczególnych tematów oraz omówienie błędów, które były najczęściej powtarzane przez studentów ze zwróceniem uwagi na to co zostało źle zrozumiane i wyjaśnieniem problemu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 12:15 - 13:15, sala Zajęcia zdalne
Ewa Kurczyńska, Agnieszka Brąszewska, Dominika Idziak-Helmcke, Elżbieta Wolny 21/25 szczegóły
2 każdy piątek, 11:00 - 12:00, sala Zajęcia zdalne
Ewa Kurczyńska, Agnieszka Brąszewska, Dominika Idziak-Helmcke, Elżbieta Wolny 23/25 szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 10:45, sala Zajęcia zdalne
Anna Milewska-Hendel, Ewa Kurczyńska, Agnieszka Brąszewska, Dominika Idziak-Helmcke, Elżbieta Wolny 21/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)