Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy struktury Eukaryota W2-S1BT19-1BT-14
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 59
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Szweykowska A., Szweykowski J. 2004. Botanika (Morfologia: tom I). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kilarski W. 2003. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Hejnowicz Z. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2005.

Gorczyński T. (red.) 1976. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

Zarzycki J., Kuryszko J. 2000. Histologia zwierząt. PWRiL.

Zarzycki J. 1986. Histologia zwierząt domowych i człowieka. PWRiL.

Czechowicz K. Cytologia i histologia ogólna zwierząt. Skrypt UŚ. Katowice.

Kawiak J., Mirecka J., Olszewska M.J., Warchoł J. (red.) 1995 (lub nowsze). Podstawy cytofizjologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sembrat. K. 1981. Histologia porównawcza zwierząt. T. 1., PWN, Warszawa.

Sawicki W. 2009. Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Na laboratorium student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału z zakresu bieżącego i/lub poprzedniego laboratorium.

Kolokwia oceniane są w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

bdb – student definiuje podstawowe pojęcia wchodzące w zakres treści obowiązujących na danej jednostce zajęciowej uzupełniając definicję o adekwatne przykłady, bezbłędnie klasyfikuje omawiane struktury oraz opisuje ich organizację, a także potrafi bezbłędnie porównywać budowę i funkcję poznanych struktur organizmów eukariotycznych.

db - student definiuje podstawowe pojęcia wchodzące w zakres treści obowiązujących na danej jednostce zajęciowej, poprawnie klasyfikuje podstawowe typy tkanek zwierzęcych oraz opisuje ich organizację, a także potrafi w sposób poprawny porównywać budowę i funkcje poznanych struktur organizmów eukariotycznych.

dst - student jedynie definiuje, jednak nie wykorzystuje wybranych pojęć wchodzących w zakres treści obowiązujących na danej jednostce zajęciowej, ma problemy z prawidłową klasyfikacją podstawowych typów omawianych struktur oraz opisem ich organizacji, a także z porównaniem budowy i funkcji poznanych struktur organizmów eukariotycznych.

ndst – student nie definiuje podstawowych pojęć wchodzących w zakres treści obowiązujących na danej jednostce zajęciowej, nie potrafi prawidłowo klasyfikować podstawowych typów omawianych struktur oraz nie opisuje ich organizacji, a także błędnie porównuje strukturę i funkcje poznanych struktur organizmów eukariotycznych.

W trakcie laboratorium student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych, która obejmuje ocenę:

- prawidłowego posługiwania się mikroskopem,

- poprawnego wykonania prostych preparatów histologicznych,

- prawidłowego rozpoznania struktur komórkowych, typów tkanek roślinnych i zwierzęcych oraz struktury organów roślinnych

- poprawnego opracowania dokumentacji z przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji.

Ocena przyznawana jest w czterostopniowej skali ocen (bdb, db, dst, ndst).

Zakres tematów:

1. Mikroskop świetlny, preparatyka, obserwacja i dokumentacja biologiczna.

2. Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna rośliny.

3. Klasyfikacja i charakterystyka tkanek roślinnych: tkanki merystematyczne, tkanki okrywające, miękiszowe, wzmacniające i przewodzące.

4. Budowa i funkcja organów wegetatywnych: łodyga, korzeń, liść.

5. Klasyfikacja i charakterystyka tkanek zwierzęcych:

- tkanki nabłonkowe,

- tkanka łączna właściwa,

- tkanka łączna oporowa i troficzna,

- tkanka mięśniowa,

- tkanka nerwowa.

Metody dydaktyczne:

Studenci pod nadzorem prowadzącego przeprowadzają obserwację mikroskopową preparatów biologicznych stałych oraz wykonanych samodzielnie. Wyniki obserwacji są omawiane i dokumentowane (notatka, rysunek).

Na zajęciach stosowane są metody tutoringu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 12:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-17 (SALA CWICZ.)
każdy poniedziałek, 8:00 - 12:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 011/012 (SALA CW.)
Weronika Rupik, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Dominika Idziak-Helmcke, Ewa Robaszkiewicz 12/10 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 12:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-01 (SALA WYKL.)
każdy poniedziałek, 8:00 - 12:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 216 (SALA WYKL.)
Anna Ostróżka, Dominika Kwiecińska, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Dominika Idziak-Helmcke, Ewa Robaszkiewicz 11/10 szczegóły
3 każdy czwartek, 12:15 - 16:15, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-17 (SALA CWICZ.)
każdy czwartek, 12:15 - 16:15, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 011/012 (SALA CW.)
Weronika Rupik, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Dominika Idziak-Helmcke, Ewa Robaszkiewicz 11/10 szczegóły
4 każdy czwartek, 12:15 - 16:15, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-01 (SALA WYKL.)
każdy czwartek, 12:15 - 16:15, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 216 (SALA WYKL.)
Łukasz Gajda, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Dominika Idziak-Helmcke, Ewa Robaszkiewicz 10/10 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 12:15 - 14:30, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-17 (SALA CWICZ.)
każdy poniedziałek, 12:15 - 14:30, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 011/012 (SALA CW.)
Weronika Rupik, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Dominika Idziak-Helmcke, Ewa Robaszkiewicz 12/10 szczegóły
6 każdy poniedziałek, 12:15 - 14:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-01 (SALA WYKL.)
każdy poniedziałek, 12:15 - 14:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 216 (SALA WYKL.)
Dominika Kwiecińska, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Dominika Idziak-Helmcke, Ewa Robaszkiewicz 11/10 szczegóły
7 każdy czwartek, 8:00 - 12:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-17 (SALA CWICZ.)
każdy czwartek, 8:00 - 12:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 011/012 (SALA CW.)
Weronika Rupik, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Ewa Robaszkiewicz, Dominika Idziak-Helmcke 10/10 szczegóły
8 każdy czwartek, 8:00 - 12:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-01 (SALA WYKL.)
każdy czwartek, 8:00 - 12:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 216 (SALA WYKL.)
Łukasz Gajda, Elżbieta Wolny, Agnieszka Brąszewska, Ewa Robaszkiewicz 12/10 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)