Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy genetyki W2-S1BT19-1BT-22
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

- Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Fletcher H.L., Hickey G.I. i Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2007. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie II, PWN, Warszawa

- Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy przekazanej w trakcie wykładów, uzupełnionej zalecaną literaturą do przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny z materiału realizowanego na wykładach, w postaci pytań testowych i otwartych. Występuje punktowy system oceny poszczególnych zadań i pytań.

Skala procentowa klasyfikacji:

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90% punktów

db: 76-85% punktów

+dst: 61-75% punktów

dst: 51-60% punktów

ndst: 0-50% punktów

W przypadku konieczności zorganizowania egzaminu w formie on-line egzamin będzie miał formę ustną, przeprowadzaną na platformie Teams z opcją nagrywania egzaminu lub przed komisją złożoną z dwóch osób. W przypadku nagrywania, pliki dokumentujące egzamin przechowywane będą w zabezpieczonej przestrzeni dyskowej przez okres 7 dni, podczas których możliwe jest odwołanie się studenta od decyzji o ocenie. Po tym czasie pliki będą usuwane.

Zakres tematów:

Rys historyczny badań nad zmiennością i dziedzicznością organizmów. Struktura DNA i RNA. DNA jako materiał dziedziczny. Budowa genu u Pro- i Eukaryota. Budowa chromatyny. Organizacja genomów u Pro i Eukaryota. Molekularne podstawy ekspresji genu: transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna pre-mRNA, kod genetyczny i translacja. Chromosomowe i molekularne podstawy praw Mendla.

Mechanizmy zapewniające stabilność i zmienność genomów, molekularne podstawy procesu replikacji i rekombinacji DNA.

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany przykładami z badań własnych i najnowszej literatury, z wykorzystaniem środków audiowizualnych - prezentacje komputerowe przygotowane z wykorzystaniem PowerPoint, Adobe Photoshop i CorelDraw, oparte o zasady tworzenia profesjonalnej prezentacji, ilustrujące omawiane procesy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Agnieszka Janiak 87/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)