Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki informatyczne w biotechnologii W2-S1BT19-1BT-68
Laboratorium (L) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

instrukcje do ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia modułu wymagane jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich ocenianych bloków tematycznych. Ocenie podlegają dokumenty stworzone przez studenta na podstawie instrukcji. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za aktywność ciągłą na zajęciach oraz oceny z prezentacji multimedialnej

bdb- powyżej 90%

db 81-90%

dst 61-80%

Zakres tematów:

1. Regulamin pracowni. Zasady pracy w sieci. Ochrona danych. Ogólne zasady korzystania z zasobów lokalnych, aplikacji oraz Internetu. Bezpieczeństwo. Sprzętowa konfiguracja.

2. Internet – nowoczesne narzędzie pozyskiwania informacji.

3. Tworzenie stron WWW i umieszczanie strony www na serwerze. Wprowadzenie do języka HTML.

4. Praca w edytorze tekstu - tworzenie dokumentów tekstowych z elementami grafiki.

5. Obliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, wizualizacja danych.

6. Obróbka danych liczbowych i graficznych uzyskanych z doświadczeń i obserwacji.

7. Prezentacja multimedialna.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń typu laboratorium (30 godz). Studenci otrzymują instrukcje i po krótkim wprowadzeniu przystępują do działania pod nadzorem prowadzącego. Na koniec zajęć jest wystawiana ocena.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 12:00, sala Zajęcia zdalne
Marcin Lipowczan, Dorota Borowska-Wykręt, Joanna Elsner, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 11/12 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 12:00, sala Zajęcia zdalne
Dorota Borowska-Wykręt, Joanna Elsner, Marcin Lipowczan, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 10/12 szczegóły
3 każda środa, 12:15 - 14:30, sala Zajęcia zdalne
Dorota Borowska-Wykręt, Joanna Elsner, Marcin Lipowczan, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 10/12 szczegóły
4 każda środa, 12:15 - 14:30, sala Zajęcia zdalne
Dorota Borowska-Wykręt, Joanna Elsner, Marcin Lipowczan, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 10/12 szczegóły
5 każda środa, 14:45 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Joanna Elsner, Marcin Lipowczan, Dorota Borowska-Wykręt, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 12/12 szczegóły
6 każda środa, 14:45 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Dorota Borowska-Wykręt, Joanna Elsner, Marcin Lipowczan, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 10/12 szczegóły
7 każda środa, 17:15 - 19:30, sala Zajęcia zdalne
Dorota Borowska-Wykręt, Joanna Elsner, Marcin Lipowczan, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 10/12 szczegóły
8 każda środa, 17:15 - 19:30, sala Zajęcia zdalne
Dorota Borowska-Wykręt, Joanna Elsner, Marcin Lipowczan, Nikolina Skowrońska, Joanna Skrzydeł 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)