Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioinformatyka W2-S2BT19-2BT-11
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Fletcher H.L., Hickey G.I., Winter P.C. 2011. Genetyka. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

BIOINFORMATYKA. PODRĘCZNIK DO ANALIZY GENÓW I BIAŁEK. red. A.D. Baxevanis , B.F.F. Ouellette Wydawca: PWN Rok wydania: Warszawa 2004

Bioinformatyka i ewolucja molekularna 2011 Autor: Attword Teresa K., Higgs Paul G. Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

WPROWADZENIE DO BIOINFORMATYKI Arthur Lesk Wydawca: PWN Rok wydania: 2019

Piśmiennictwo zalecane indywidualnie do tematów referatów proponowanych do samodzielnego opracowania (aktualne publikacje anglojęzyczne z zakresu obejmującego daną jednostkę ćwiczeniową)

Metody i kryteria oceniania:

w czasie trwania zajęć prowadzący w sposób ciągły ocenia pracę studenta pod kątem ww. wymagań merytorycznych, weryfikuje jego umiejętności teoretyczne i praktyczne związane z bieżącą tematyką zajęć, ocenia zaangażowanie, solidność i rzetelność podczas pracy i przy sporządzaniu dokumentacji oraz kreatywność w rozwiązywaniu problemów badawczych. Dzięki zastosowaniu metod grywalizacji w procesie dydaktycznym prowadzący aktywizuje studentów i z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi, jak np. quizy Kahoot lub Mentimeter, weryfikuje wiedzę na bieżąco w czasie zajęć, co umożliwia ocenę ciągłą studentów w sposób skwantyfikowany.

Warunkiem możliwości oceny jest kontakt ze studentem audio-wizualny, w razie braku technicznych możliwości uczestnictwa w zajęciach z wykorzystaniem kamery i mikrofonu obligatoryjna jest responsywność ze strony studenta via chat na kanale MS Teams

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie i genomiczne bazy danych

2. Algorytmy porównawcze sekwencji

3. Predykcja sekwencji genów i elementów regulatorowych

4. Filogenetyka molekularna

5. Bioinformatyka strukturalna - modelowanie białek

6. Projekt Genom - po co i jak sekwencjonujemy genomy

7. Analizy danych pochodzących z sekwencjonowania wysokoprzepustowego NGS

Metody dydaktyczne:

Wykład z wybranych zagadnień z zakresu bioinformatyki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Prowadzący w czasie wykładu przekazuje specjalistyczną wiedzę z zakresu bioinformatyki, w stopniu, który umożliwi przeprowadzenie podstawowych analiz z zakresu: wyszukiwania informacji biologicznych w bazach danych, porównywania sekwencji DNA i białek, identyfikacji elementów funkcjonalnych genomu i określania funkcji białek oraz badań filogenetycznych prowadzonych w oparciu o dostępne sekwencje. Ponadto, studenci zapoznają się w metodami analizy danych pochodzących z wysokoprzepustowego sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Na każdym wykładzie prowadzący wykorzystuje metody grywalizacji w procesie dydaktycznym przez co prowadzący aktywizuje studentów i z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi, jak np. quizy Kahoot lub Mentimeter utrwalając ze studentami wiedzę na bieżąco w czasie zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala zajęcia zdalne
Agata Daszkowska-Golec 39/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.