Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia zimnej wojny W3-PO-WS-S1-HZW20
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

literatura obowiązkowa

1. Bartlett Ch., Konflikt globalny, Wrocław 1997.

2. Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa 1945-2000, Warszawa 2002

3. Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003.

4. Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000, red. B. Bankowicz, Kraków 2004.

5. Johnson P., Historia świata (od roku 1917), Londyn 1989.

6. Krasuski J., Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995.

7. Kukułka J. Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1994, Warszawa 1994.

8. Malia M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917-1971, Warszawa 1998.

9. Michałek K., Na drodze ku potędze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1961-1945, Warszawa 1991.

10. Michałek K., Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, Warszawa 1995.

11. Paruch W., Trembicka K., Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku, Lublin 1996.

12. Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1998.

13. Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996, red. A. Bartnicki, Warszawa 1998.

literatura uzupełniająca

1. Dobroczyński M., Stany Zjednoczone i Związek Radziecki w światowych stosunkach mocarstwowych, Warszawa 1992.

2. Dobroczyński M., Stosunki wschód-zachód a Europa Środkowa, Warszawa 2002.

3. Gaddis J.L., Teraz już wiemy... Nowa historia zimnej wojny, Warszawa 1997.

4. Malendowski W., Zimna wojna. Sprzeczności, konflikty i punkty kulminacyjne w radziecko-amerykańskiej rywalizacji, Poznań 1994.

5. Multan W., Porozumienia rozbrojeniowe po II wojnie światowej, Warszawa 1985.

6. Spanier J., Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, Toruń 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

- egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej:

- egzamin zawiera trzy pytania opisowe, dlatego też nie ma wyznaczonej minimalnej objętości pracy:

- czas trwania: 60 minut, liczony od momentu podania wszystkich pytań.

- egzamin zostanie przeprowadzony w uzgodnionym ze studentami terminie w ramach harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej.

kryteria oceny

trzy pytania opisowe: - za odpowiedź na każde z pytań student może uzyskać od 0 do 2 pkt. Maksymalna liczba punktów 6

kryteria oceny:

6 pkt. – ocena bardzo dobra

5,5 pkt. – ocena dobra plus

4-5 pkt. – ocena dobra

3,5 pkt. – ocena dostateczna plus

3 pkt. – ocena dostateczna

2,5 pkt. i mniej – ocena niedostateczna

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – „zimna wojna” pomiędzy konfrontacją, odprężeniem a dialogiem.

2. Geneza konfrontacji: konferencje „Wielkiej Trójki”.

3. Źródła powstrzymywania radzieckiej ekspansji: „doktryna powstrzymywania”.

4. Geneza i skutki odprężenia 1953 – 60, doktryna Chruszczowa „współistnienie”.

5. Apogeum „zimnej wojny” 1960 -69, doktryna Kennedy’ego „elastycznego reagowania”.

6. Geneza, przebieg i skutki odprężenia 1969 -79.

7. Ostatnia faza zimnej wojny 1979 – 89.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Metoda podająca: wykład z prezentacją multimedialną

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 15

liczba godzin pracy własnej studenta 30

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala Zajęcia zdalne
Olga Szura-Olesińska 40/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)