Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia zimnej wojny W3-PO-WS-S1-HZW20
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. A. Czubiński, W. Olszewski, Historia powszechna 1939-1994, Poznań 1995.

2. J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2001.

3. J.L. Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Warszawa 2007.

4. J. Holzer: Europa zimnej wojny. Kraków 2012.

5. P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, Warszawa 1998.

6. M. Stolarczyk, Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy

ładów europejskich po drugiej wojnie światowej, Katowice 1995.

7. S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie, 1945 – 2009,

Warszawa 2009.

8. McMauley M.: Rosja, Ameryka i zimna wojna 1949-1991. Wrocław

2001.

9. J. Stańczyk.: Kres „zimnej wojny”. Toruń 2004.

10. T. Judt: Powojnie. Historia Europy od roku 1945. Poznań 2008.

11. J. Holzer, Komunizm w Europie. Dzieje ruchu i systemu władz, Warszawa 2000.

12. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc (red.), Najnowsza historia świata 1945-1995, t. 1-3, Kraków 1997.

13. W. Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945, Warszawa 1997.

14. J. Tomaszewski, Europa Środkowo-Wschodnia 1944-1968, Warszawa 1992.

15. A.D. Rotffeld, Europejski system bezpieczeństwa międzynarodowego „in statu nascendi”, Warszawa 1990

16. J. Stefanowicz, Europa powojenna, Warszawa 1980.

17. J. Krasuski, Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993, Warszawa 1995.

18. R. Pipes: Komunizm. Warszawa 2008.

19. R. Service: Towarzysze. Komunizm od powstania do upadku. Kraków 2008.

20. L. Lüthi, Chiny-ZSRR : zimna wojna w świecie komunistycznym, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę z zakresu historii politycznej XX wieku. Celem

zajęć jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami i procesami w stosunkach międzynarodowych w okresie

funkcjonowania układu bipolarnego. Omówione zostaną kwestie dotyczące uwarunkowań powstania układu bipolarnego i jego

cech charakterystycznych. W ramach zajęć scharakteryzowane zostaną kolejne fazy zimnej wojny oraz czynniki, które

doprowadziły do rozpadu układu bipolarnego i zakończenia zimnej wojny.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Konsekwencje II wojny światowej i początki zimnej wojny w Europie.

3. Zimna wojna w latach 1949-1962

4. Zimna wojna w latach 1963-1969

5. Zimna wojna w latach 1970-1985

6. Koniec zimnej wojny 1985-1991, kształtowanie się nowego ładu międzynarodowego.

7. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Olga Szura-Olesińska 40/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)