Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacje międzynarodowe W3-PO-WS-S2-OM20
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

literatura obowiązkowa

1. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2000

2. Hubert S. (red.), Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych t. II, Warszawa 1973;

3. Kuźniak Brygida, Marcinko Marcin, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008.

4. Latoszek Ewa, Proczek Magdalena, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

5. Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003

6. Łoś-Nowak Teresa, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania - zasięg, Wrocław 2009.

7. Menkes Jerzy, Wasilkowski Andrzej, Organizacje międzynarodowe: wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004.

8. Symonides Janusz (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

literatura uzupełniająca

1. Barański M. (red.), Zarządzanie Organizacją Pozarządową w Unii Europejskiej. Wybrane problemy, Katowice 2009;

2. Gajewski Jacek, Szczepanik Krzysztof, Vademecum organizacji europejskich, Warszawa 2000.

3. Grudziński Paweł, KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002.

4. Kaczmarek Julian, NATO - Europa - Polska 2000, Wrocław 2000.

5. Kaczmarek Julian, Rada Europy, Wrocław 2002.

6. Legucka Agnieszka, Malak Kazimierz (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw,

Warszawa 2008.

7. Malak Kazimierz, Szyjko Cezary Tomasz, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa

2009.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: W3-PO-WS-S2-OM19, w cyklu: 2019/2020L, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 5 z 6 05.03.2021 13:46

8. Parzymies Stanisław, Popiuk-Rysińska Irena (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002.

9. Piotrowski Bernard, Integracja Skandynawii: od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej, Poznań 2006.

10. Sierpowski Stanisław, Liga Narodów w latach 1919-1926, Wrocław 2005.

11. Zięba Andrzej, Organizacje międzynarodowe partii politycznych, Kraków 2005.

Metody i kryteria oceniania:

przebieg procesu weryfikacji

- egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej:

- egzamin zawiera trzy pytania opisowe, dlatego też nie ma wyznaczonej minimalnej objętości pracy:

- czas trwania: 60 minut, liczony od momentu podania wszystkich pytań.

- egzamin zostanie przeprowadzony w uzgodnionym ze studentami terminie w ramach harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej.

kryteria oceny

- trzy pytania opisowe: - za odpowiedź na każde z pytań student może uzyskać od 0 do 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów 6

- kryteria oceny:

6 pkt. – ocena bardzo dobra

5,5 pkt. – ocena dobra plus

4-5 pkt. – ocena dobra

3,5 pkt. – ocena dostateczna plus

3 pkt. – ocena dostateczna

2,5 pkt. i mniej – ocena niedostateczna

Zakres tematów:

1. Geneza, rozwój, klasyfikacja organizacji międzynarodowych;

2. Struktura i zasady funkcjonowania organizacji międzynarodowych;

3. Uniwersalne organizacje międzynarodowe;

4. Organizacje regionalne o charakterze ogólnym;

5. Międzynarodowe organizacje gospodarcze.

6. Międzynarodowe organizacje polityczne i militarne.

7. Międzynarodowe organizacje pozarządowe.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Metoda podająca: wykład z prezentacją multimedialną.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 15

liczba godzin pracy własnej studenta 45

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do egzaminu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Olga Szura-Olesińska 12/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.