Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji przyrodniczej w przedszkolu i w klasach I-III W6-PP-NM-PEPP
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Budniak A.: Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Kraków 2009/2010/2012.

Cichy D. (red.): Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej: praca zbiorowa. Warszawa 2007.

Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L.: Dziecko w świecie przyrody. Kraków 2009.

Frątczakowie E., J.: Edukacja ekologiczna uczniów klas I-III. Oficyna Wyd. TUVEX 1993.

Knaflewska J., Siemionowicz M.: Przyroda polska. Poznań 2000.

Lelonek M., Proces poznawania i rozumienia świata przez uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wydawnictwo WSHE, Pabianice 2006.

Parlak M.: Edukacja ekologiczna w procesie kształcenia wczesnoszkolnego. Warszawa 2005, Paśko J.: Kształtowanie postaw

proekologicznych uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Kraków 2001.

Różańska A: Edukacja środowiskowa jako dialog z przyrodą. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, M. Zalewska-Bujak (red.): Edukacja

małego dziecka. Tom 2. Wychowanie i kształcenie w praktyce. Cieszyn – Kraków 2010.

Różańska A.: Rola refleksji w edukacji ekologicznej. W: E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oerszleager-Kosturek (red.): Edukacja

małego dziecka. T. 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej. Cieszyn – Kraków 2017, Oficyna Wydawnicza

„Impuls“.

Sawicki M.: Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły podstawowej. Warszawa 1997.

Skubała P., Kukowska I.: Zrozumieć przyrodę na nowo. Bystra 2010.

Stawiński W.: Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego. Kraków 1993.

Symonides E.: Ochrona przyrody. Warszawa 2008.

Tuszyńska L.: Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów. Warszawa 2006.

Wilken H.: Dzieci stają się przyjaciółmi przyrody. Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole podstawowej. Kielce 2004.

Zioło I.: Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego. Kraków 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna w formie eseju na wybrany temat wykładowy.

Ocenie podlega wiedza, jaką student zdobył poprzez wykłady z podstaw edukacji przyrodniczej i na podstawie lektury podanej literatury

oraz umiejętność krytycznej analizy wybranej problematyki.

Zakres tematów:

1. Człowiek i jego środowisko życia. Komponenty środowiska i ich charakterystyka. Znaczenie i miejsce edukacji przyrodniczej/środowiskowej w przedszkolu oraz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

2. Cele i treści edukacji środowiskowej na poziomie wychowania przedszkolnego i zintegrowanej kształcenia wczesnoszkolnego.

3. Proces poznawania przyrody przez małe dziecko i zasady dydaktyczno-metodyczne wypływające z niego.

4. Elementy fauny polskich ekosystemów lądowych.

5. Charakterystyka środowiska wodnego jako środowiska życia.

6. Różnorodność flory polskich ekosystemów lądowych.

7. Charakterystyka ekosystemu leśnego, rodzaje lasów.

8. Zjawiska fenologiczne w przyrodzie żywej i nieożywionej i ich znaczenie w edukacji przyrodniczej małego dziecka.

9. Nauczanie przez przeżywanie – wycieczki w procesie dydaktyczno- wychowawczym w przedszkolu i kl. I-III.

10. System ochrony przyrody w Polsce. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. Ochrona przyrody w praktyce (przed)szkolnej.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem prezentacji

multimedialnej, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala zajęcia zdalne
Aniela Różańska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.