Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kulturowa W6-PA-SEP-S2-AK
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

 Barnard A.: Antropologia. Zarys teorii i historii. Warszawa 2004.

 Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S.: Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska. Kraków 2007.

 Burszta.W. J.: Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje. Poznań 1988.

 Eller J. D.: Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy. Kraków 2012.

 Eriksen T. H.: Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej. Warszawa 2009.

 Nowicka E.: Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca:

 B. Olszewska-Dyoniziak: Zarys antropologii kulturowej. Zielona Góra 2000.

 B. Olszewska-Dyoniziak: Człowiek-Kultura-Osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kultury. Kraków 1991.

 Słownik etnologiczny. Terminy ogólne. Red. Z. Staszczak. Warszawa-Poznań 1987.

 K. J. Brozi: Antropologia kulturowa. Wprowadzenie. Lublin 1992.

 Antropologiczne wizje kultury. Red. B. Olszewska-Dyoniziak. Ustroń 2004.

 E. Krawczak: Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje. Lublin 2004.

 R. Deliége: Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie. Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Termin: sesja letnia roku akademickiego 2020/2021.

Egzamin zostanie przeprowadzony za pomocą platformy MS Teams.

Kryteria oceny: Znajomość treści omawianych w trakcie wykładów i wykazanie się poszerzoną, ugruntowaną wiedzą na temat wybranych wątków.

Zakres tematów:

1. Antropologia kulturowa jako nauka: geneza i uwarunkowania jej powstania, miejsce wśród innych dyscyplin humanistycznych, podział nauk antropologicznych, przedmiot badań, założenia metodologiczne.

2. Zasadnicze tendencje, paradygmaty i kierunki antropologii kulturowej. Zarys problematyki.

3. Kultura jako centralne pojęcie antropologii: treść, znaczenie i zakres pojęcia, zasadnicze aspekty zjawisk kulturowych.

4. Kultura jako system znaków i przestrzeń znakotwórcza

5. Wielokulturowość jako fakt społeczny i kategoria dyskursu współczesności. Dylematy społeczeństwa wielokulturowego – między ładem a chaosem.

6. Stereotypy i uprzedzenia kulturowe, czyli jak widzimy Innych. Struktura antynomii „swój-obcy” w kulturze.

7. Kultura masowa i społeczeństwo masowe. Fenomen kultury popularnej.

8. Kultura konsumpcyjna i współczesne społeczeństwo masowej konsumpcji – syndrom konsumpcjonizmu.

9. Zagadnienie tożsamości kulturowej we współczesnym świecie – mechanizmy i problemy konstruowania tożsamości w społeczeństwie ponowoczesnym

10. Rola antropologii kulturowej w kształtowaniu postaw tolerancji i otwartości wobec różnorodności i odmienności kulturowych.

Metody dydaktyczne:

- Wykład konwersatoryjny

- Prezentacja multimedialna

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wykład będzie prowadzony za pośrednictwem platformy MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 18:15 - 19:00, sala Zajęcia zdalne
Grzegorz Odoj 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)