Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE W4-MT-S2-19-RROZ
Konwersatorium (K) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

L.C. Evans, Równania różniczkowe cząstkowe, PWN, Warszawa, 2002.

J. Musielak, Wstęp do analizy funkcjonalnej, PWN, Warszawa, 1989.

I.G. Pietrowski, Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa, 1967.

J. Ombach, Wykład z równań różniczkowych wspomagany komputerowo- Maple,

G. Birkhoff, G.-C. Rota, Ordinary Differential Equations, Ginn & Co., New York 1962,

A. Piskorek, Równania różniczkowe. Elementy teorii i zastosowania. WNT, Warszawa, 1997,

A. Friedman, Foundations of Modern Analysis, Dover Publications, Inc., New York, 1982.

R. Rudnicki, Wykład z analizy matematycznej, PWN, Warszawa, 2001,

Metody i kryteria oceniania:

W czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego i pracy zdalnej oceniane będą referaty przygotowane przez studentów.

Student otrzymuje ocenę w zależności od stopnia opanowania materiału zrealizowanego na wykładzie i ćwiczeniach.

Nie będą klasyfikowani studenci, którzy nie przedstawią w terminie przygotowanych referatów.

Zakres tematów:

Jak na wykładzie.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w trakcie których studenci, na podstawie omówionych wcześniej wzorcowych przykładów, rozwiązują zadania i przykłady ilustrujące materiał omawiany na wykładzie. Zajęcia te służą również rozwijaniu intuicji matematycznej i zrozumienia przez studentów pojęć używanych na wykładzie. Cel ten jest osiągnięty poprzez dyskusję i pracę w zespole. Ilość godzin poświęconych poszczególnym tematom może zmieniać się w zależności od posiadanej wcześniej wiedzy studentów.

W czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego studenci otrzymują omówione zadania oraz zagadnienia do samodzielnego opracowania na platformie Moodle.

Studenci przygotują dwa referaty dotyczące materiału omawianego na wykładzie i ćwiczeniach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.