Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania wych. fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym W6-PE-WIP-S2-3MNWFD
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Bąk D.-Gry i zabawy w szkole dla dzieci 6-10lat. Pracownia Pedagog. I Wyd., W-wa 2002

2. Bielski J.-Podstawowe problemy wychowania fizycznego. Wyd. IMPULS,

3. Kołodziej J.M.-Wybrane lekcje w.f. w nauczaniu początk. Wyd. „Fosze”, Rzeszów 1998

4. Owczarek S.-Gimnastyka przedszkolaka. WSiP, W-wa 2007

5. Wlaźnik K.-Gry i zabawy ruchowe dla dzieci 6-10 lat. Kształcenie zintegrowane. Przewodnik

metodyczny. Wyd. JUKA 1996

1. Bondarowicz M.-Zabawy w grach sportowych WSiP, W-wa 2004, wyd.IV

2. Bondarowicz M., Owczarek S.-Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP W-wa 1997

3. Janikowska-Siatka M.-Przykładowe konspekty lekcji w.f. do realizacji wybranych osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach edukacji szkolnej. Wyd. IMPULS, Kraków 2005

4. Napierała M.P.-Zbiór zadań i gier ruchowych. Wyd. Akad.Bydgoska, Bydgoszcz 2001

5. Trześniowski R.-Gry i zabawy ruchowe. WSiP, W-wa 2008

Metody i kryteria oceniania:

Semestralne zaliczenie treści dotyczących ćwiczeń, aktywność na zajęciach, samodzielne przygotowanie i prowadzenie zajęć

Zakres tematów:

a) przykłady metod realizacji zadań ruchowych (praca w zespołach 3 osobowych)

b) osnowa dla cyklu tematycznego - 3 lekcje (indywidualnie)

c) opracowanie konspektu lekcji w warunkach trudnych (w parach)

d) projekt dnia sportu szkolnego (praca w zespołach czteroosobowych).

Metody dydaktyczne:

analiza materiałów źródłowych

-projekty zajęć

-metody problemowe: metody aktywizujące-dyskusja

- prowadzenie zajęć na sali gimnastycznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 14:00, sala sala konferencyjna
Tomasz Szurmik 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)