Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorium W6-AE-S1-5L
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

literatura obowiązkowa

• L. Kołakowski.: O luksusie O nudzie, O nicnierobieniu, (w:): Mini wykłady o maxi sprawach. Kraków 2004.

• K.Olbrycht, Kultura osobista wśród celów edukacji kulturalnej?, (w:) Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, red. K. Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s.15-30. [Oddział Biblioteki UŚ w Cieszynie, sygn.88521; Biblioteka cyfrowa UŚ http://bc.bg.us.edu.pl/publication/8019].

• Z. Melosik, T. Szkudlarek, Edukacja i kultura popularna, (w:): Kultura, Tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Kraków 1998; http://swarzedz.pbp.poznan.pl/files/kultura.pdf , s.96 –105.

• W. Stróżewski, Kultura i rozwój., (w:): O wielkości. Szkice z filozofii człowieka. Kraków 2002.

literatura uzupełniająca

• L. Kołakowski, Mini wykłady o maxi sprawach. Kraków 2004. Wybrane rozdziały.

• L. Kołakowski, Ułamki filozofii, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

1.Kolokwium pisemne z otwartą książką.

Wymagania merytoryczne:

umiejętność rekonstrukcji toku myślenia autora, wyodrębnienia i przedstawienia zasadniczych tez czytanych tekstów, krytycznej ich analizy, prezentowania na piśmie w sposób poprawny i komunikatywny.

Kryteria oceny:

zrozumienie przedstawianego tekstu, trafne uchwycenie konstrukcji wynikającej z toku myślenia autora, trafność i kompletność wskazanych tez tekstu, forma relacji logiczna i komunikatywna.

Przebieg procesu weryfikacji:

studenci, w oparciu o dany tekst przedstawiają w formie krótkiej wypowiedzi pisemnej główne jego tezy, krytyczną ich analizę i odniesienie do praktyki.

Informacje dodatkowe:

kolokwium przeprowadzane raz w toku realizacji modułu na zakończenie programu zajęć.

2. Wypowiedź ustna.

Wymagania merytoryczne:

znajomość i zrozumienie wskazanych tekstów, umiejętność logicznego, komunikatywnego przedstawienia własnego stanowiska dotyczącego wskazanych tez.

Kryteria oceny:

znajomość i zrozumienie tekstu, umiejętność poprawnego uchwycenia struktury tekstu i toku myślenia autora, wyodrębniania tez tekstu, poprawna, logiczna, komunikatywna forma przekazu.

Przebieg procesu weryfikacji:

student w ramach zajęć kilkakrotnie wypowiada się na temat analizowanych tekstów.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji o tezach wybranego tekstu.

Wymagania merytoryczne:

umiejętność przygotowania krótkiej prezentacji wybranego tekstu, jego konstrukcji i tez i przeprowadzenie dyskusji w grupie.

Kryteria oceny:

znajomość i zrozumienie treści tekstu, umiejętność wyodrębnienia tez i toku myślenia autora, umiejętność przygotowania prezentacji tekstu i przeprowadzenia dyskusji na jego temat.

Przebieg procesu weryfikacji :

przedstawienie (według ustalonego przez prowadzącą harmonogramu ) przez studenta wybranego tekstu i przeprowadzenie dyskusji na jego temat w czasie 20 min.

Zakres tematów:

krytyczna analiza podanych do przeczytania na zajęcia tekstów dotyczących kultury, animacji społecznej i edukacji, ze wskazaniem tez ważnych dla związków tych obszarów; dyskusja nad głównymi tezami podanych do przeczytania tekstów;

przeprowadzenie dyskusji w oparciu o teksty wybrane z podanej literatury uzupełniającej;

prezentacja w czasie zajęć prac pisemnych na temat : Uwagi na marginesie przeczytanego tekstu … .

Metody dydaktyczne:

analiza przeczytanych tekstów, komentowanie wskazanych do przeczytania tekstów w formie wystąpień ustnych;

prezentacja konkluzji i dyskusja w grupie o podanym tekście;

przygotowanie i przedstawienie przez poszczególnych studentów wypowiedzi pisemnej na temat „Uwagi na marginesie tekstu…” oraz poprowadzenie dyskusji o wybranym tekście

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 14:35 - 16:05, sala zajęcia zdalne
Dorota Sieroń 15/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.