Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Propedeutyka psychologii sądowej W3-PS-SM-PROSĄD
Wykład (W) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Materiały z wykładów

- Materiały ze strony: http://www.mediacja.gov.pl/

- informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych

- informacja o mediacji cywilnej, gospodarczej, karnej, rodzinnej, nieletnich (http://mediacja.gov.pl/files/doc/Mediacja%20w%20sprawach%20nieletnich.pdf)

- Kodeks Etyczny Mediatorów Polskich (http://mediacja.gov.pl/files/doc/kodeksetyczny.pdf)

- Standardy Mediacji ADR uchwalone przez Społeczną Radę ds. ADR http://mediacja.gov.pl/Standardy-dotycz-ce-mediacji-.html

2. Habzda – Siwek E., Kabzińska J., (red.) Psychologia i Prawo. Między teorią a praktyką. Wyd. GWP Sopot, 2014, rozdział 2 (str. 46-59), rozzdział24 (str. 399 – 418)

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)

4. Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – szczególnie DZIAŁ I i II – dalsze działy ustawy orientacyjnie

Metody i kryteria oceniania:

test wiedzy, on-line, próg zaliczenia 60% prawidłowych odpowiedzi

Zakres tematów:

zakres tematyczny

1/ Przedmiot i zadania psychologii sądowej.

2/ Związki psychologii z prawem.

3/ Psycholog kliniczny a psycholog sądowy - różnice w zadaniach

4/ Rys historyczny psychologii sądowej, pionierskie badania w subdyscyplinie w kraju i na świecie.

5/ Zadania w działalności praktycznej psychologa w obszarze prawa: obszar pracy wykrywczej; pomoc w prowadzeniu czynności procesowych, opiniodawstwo, mediacje.

6/ Specyfika diagnozy biegłego sądowego psychologa - społeczno – praktyczny wymiar diagnozy biegłego sądowego (na wybranych przykładach)

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, materiały udostępniane w formie elektronicznej, wykład on - line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Anna Piekacz 103/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)