Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki specjalnej 12-PE-WIP-S1-6PPS
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Obowiązkowa:

Barnes C., Mercer G.: Niepełnosprawność. Warszawa 2008, Sic.

Bełza M., Gajdzica Z., Prysak D.: (Nie)łatwe drogi wchodzenia w dorosłość przez osoby z niepełnosprawnością, Cieszyn 2017, Wyd. Arka

Chrzanowska I.: Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009, Impuls.

Chrzanowska I.: Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015, Wyd. Impuls

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Poznań 2005, Wyd. UAM.

Krause A.: Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010, Impuls.

Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 2001, APS.

Smith D. D.: Pedagogika specjalna. T. 1-2. Warszawa 2009, PWN.

Speck O.: Niepełnosprawni w społeczeństwie. Gdańsk 2005, GWP.

Vašek Š., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Czasopisma:

Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej

Szkoła specjalna

Niepełnosprawność i rehabilitacja

Uzupełniająca:

Antoszewska B., Myśliwczyk I.: Jest człowiek z niepełnosprawnością. Pola refleksji. Poznań-Olsztyn 2017, Wyd. Silva Rerum

Bobińska K. i In. (red.): Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław 2012, Wyd. Continuo.

Borowska-Beszta B.: Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Kraków 2012, Wyd. Impuls.

Chodkowska M. (red.): Interdyscyplinarność w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Lublin 1999. Wyd. UMCS.

Gajdzica Z.: Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych. Kraków 2011, Impuls.

Gajdzica Z.: Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej. Kraków 2013. Wyd. Impuls

Głodkowska J.: Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa 2000, WSiP.

Kosakowski Cz. (red.): Nauczania i wychowanie osób upośledzonych umysłowo. Toruń 2001, Akapit.

Maciarz A.: Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej. Warszawa 1992, WSiP.

Maciarz A.: Dziecko długotrwale chore. Zielona Góra 1996, Verbum.

Mój uczeń słabo słyszy. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Warszawa 2001. MEN.

Obuchowska I. (red.): Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1995, WSiP.

Palak Z. (red.): Pedagogika specjalna w zreformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin 2001, Wyd. UMCS.

Szczepankowski B.: Niesłyszący- głusi – głuchoniemi. Warszawa 1999, WSiP.

Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005, Impuls.

Żuraw H.: Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Warszawa 2008, Wyd. Akdemickie Żak

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna ocen z wymaganych w module sposobów weryfikacji efektów kształcenia (w skali 2.0 – 5.0)

przy założeniu, że każdy ze sposobów weryfikacji efektów kształcenia został zaliczony pozytywnie (tzn. co najmniej na ocenę dostateczną)

Zakres tematów:

•Pedagogika specjalna w klasyfikacji nauk

•Przedmiot pedagogiki specjalnej. Cele i zadania pedagogiki specjalnej

•Interdyscyplinarność i integracyjność teorii i praktyki pedagogiki specjalnej

•Działy pedagogiki specjalnej. Podstawowe pojęcia

•Pojęcie i typy rehabilitacji. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

•Paradygmaty w pedagogice specjalnej

•Wczesna, rozwinięta diagnoza. Profilaktyka jako przedproże pedagogiki specjalnej

•Korekcja i kompensacja w obrębie pedagogiki specjalnej

•Procesy uczenia się małego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

•Osoba niepełnosprawna w kontekście zmiany społecznej- uwarunkowania historyczne, kulturowe i społeczne funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych

Zmiany postaw wobec niepełnosprawności – modele niepełnosprawności

•Osobowość i powinności pedagoga specjalnego

•System kształcenia i wychowania specjalnego

•Zasady kształcenia i wychowania i terapii w pedagogice specjalnej

•Dziecko zdolne i wybitnie zdolne w domu i w szkole

•Osoba z niepełnosprawnością w rodzinie

•Nowe technologie a niepełnosprawność

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych, analiza tekstu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Anna Wojtas-Rduch 26/25 szczegóły
2 każdy czwartek, 16:20 - 17:50, sala zajęcia zdalne
Iwona Donocik 23/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.