Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot ogólnokształcący 2- Socjologia W3-PS-SM-SOC
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Budyta-Budzyńska, M. (2010). Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Giddens, A. (2017). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Griswold, W. (2013). Socjologia kultury. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Korgen, K.O. (2020, red.). The Cambridge Handbook of Sociology, Volume 1: Core Areas in Sociology and the Development of Discipline. New York: Cambridge University Press.

Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Mikiewicz, P. (2016). Socjologia edukacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Słownik myśli społeczno-politycznej (2005). Bielsko-Biała, Wydawnictwo Park.

Standing, G. (2014). Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Szacka, B. (2008). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Szacki, J. (2007). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: ZNAK.

Sztompka, P., Bogunia-Borowska, M. (2008, red.). Socjologia codzienności. Kraków: ZNAK.

Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Turowski, J. (2000). Socjologia. Wielkie struktury społeczne. Lublin: Wydawnictwo TN KUL.

UWAGA:

Przedstawiona literatura stanowi podstawę, na której budowane są poszczególne wykłady. W trakcie wykładów pojawiać będą się treści wykraczające poza wskazane pozycje, jednak każdorazowo studenci otrzymają informacje na temat źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. W przypadku egzaminu poprawkowego istnieje możliwość przeprowadzenia go w formie ustnej.

Egzamin przyjmuje formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20-30 pytań. Ocena z egzaminu uzależniona jest od stosunku uzyskanych punktów do maksymalnego, możliwego do uzyskania wyniku:

- 0%-59% - niedostateczny (2)

- 60%-69% - dostateczny (3)

- 70%-74% - dostateczny plus (+3)

- 75%-84% - dobry (4)

- 85%-89% - dobry plus (+4)

- 90%-100% - bardzo dobry (5)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do socjologii

2. Historia myśli socjologicznej

3. Podstawowe teorie współczesnej socjologii

4. Zmiana społeczna

5. Grupa społeczna i kontrola społeczna

6. Socjologia rodziny

7. Socjologia miasta

8. Socjologia edukacji

9. Socjologia państwa i narodu

10. Socjologia mediów i kultury

11. Socjologia problemów społecznych

12. Socjologiczne diagnozy współczesności (1)

13. Socjologiczne diagnozy współczesności (2)

14. Socjologia zachowań codziennych

15. Wykład podsumowujący

Metody dydaktyczne:

Wykład multimedialny z wykorzystaniem materiałów wizualnych i dźwiękowych. Dyskusja z uczestnikami wykładu. Analizowanie w kontekście tematyki zajęć bieżących wydarzeń ze świata kultury, sportu i polityki. Sondaż środowiskowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Łukasz Jach 117/127 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)