Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem.3) W6-PP-SM-MEMAT.1
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, Warszawa 1997.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, Kraków 2015.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć, Wydawnictwo CEBP, Kraków 2014.

A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010.

D. Klus-Stańska, A. Kalinowska, Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska,

Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Pedagogiczne

ZNP, Kielce 2015.

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

Z. Semadeni, Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

E. Stucki, Nauczanie matematyki w klasach niższych, Wydawnictwo uczelniane WSP, Bydgoszcz cz. I – 1998, cz. II – 1993, cz. III – 2000.

Literatura będzie wzbogacana w razie potrzeby o kolejne propozycje oraz materiały w wersji elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem upoważniającym do zaliczenia wykładu jest:

- uczestniczenie w wykładach on-line lub uzupełnienie braków w sposób umożliwiający ich pozytywną weryfikację,

- pomyślne ukończenie kursu edukacyjnego w formie zdalnej.

Kolokwium w formie quizów i testu dotyczy zagadnień ujętych w edukacyjnym kursie „Przedsiębiorczość dla najmłodszych uczniów”.

Od studenta wymaga się samodzielnej pracy z tekstem obowiązkowej i uzupełniającej literatury, dotyczącej teoretyczno-metodycznych podstaw nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Zakres tematów:

1. Planowanie zajęć z edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 1

2. Planowanie zajęć z edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej cz. 2

3. Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej. Aspekty liczby naturalnej

4. Rozwój umysłowy dziecka a edukacja matematyczna

5. Mity na temat rozwijania myślenia matematycznego

6. Fakty na temat rozwijania myślenia matematycznego

7. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej uczniów w trakcie zajęć z edukacji matematycznej

8. Aspekty działalności matematycznej (techniczny, standardowy i systemowo-twórczy)

9. Dokonywanie pomiarów (obliczenia pieniężne)

10. Dokonywanie pomiarów (obliczenia kalendarzowe)

11. Dokonywanie pomiarów (obliczenia zegarowe)

12. Dokonywanie pomiarów (mierzenie długości)

13. Dokonywanie pomiarów (mierzenie temperatury)

14. Dokonywanie pomiarów (mierzenie płynów)

15. Dokonywanie pomiarów (ważenie)

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z zakresu metodyki matematyki dzieci z wykorzystaniem dostępnych mediów i materiałów dydaktycznych w formie zdalnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 14:30, sala zajęcia zdalne
Renata Raszka 43/47 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.