Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy higieny i bezpieczeństwa z ergonomią W6-PP-SM-PHBE
Wykład (W) semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

W. Bukała: BHP w szkole : praktyczny poradnik z dokumentacją. Gdańsk 2012, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

F. Jucha, E. Osiński, M. Otulak: Poradnik dyrektora szkoły w zakresie organizowania dla nauczycieli różnych form szkolenia BHP. Warszawa 1999, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

K. Kruszko: Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin 2010, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

D. Rybarczyk, P. Deputowski: Akademia bezpiecznego zachowania : dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - Gdańsk 2011, Wydaw. HARMONIA.

L. Skuza: Wypadki przy pracy od A do Z : wypadki osób pod opieką szkoły i placówki : poradnik pracodawcy i służb BHP : stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005 rok. Gdańsk 2005, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

B. Winczewska: Bhp w szkole : obowiązki, odpowiedzialność, dokumentacja. Warszawa 2015, Wydaw. Wiedza i Praktyka.

B. Doleżych, P. Łaszczyca (red.): Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej. Toruń 2004, Wydawnictwa A. Marszałek.

Z. Kwiasowski, K. Cendy-Miedzińska (red.): Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności. Kraków 201, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

W. Woynarowska (red.): Zdrowie i szkoła. Warszawa 2016, PZWL.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie egzaminu

testowego w kontakcie.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów

Czas przeznaczony na rozwiązywanie testu to 30 minut.

Zakres tematów:

1. System bezpieczeństwa placówki edukacyjnej. Rozumienie i pojęcie bezpieczeństwa. Regulacje prawne, rozwiązania organizacyjne, zabezpieczenia techniczne, przedsięwzięcia profilaktyczne.

2. Zasad higieny procesu nauczania ochrona zdrowia uczniów. Rytm biologiczny dziecka. Elementy higieny pracy ucznia. Normy higienicznych budynku szkolnego i jego wyposażenia z nadzorem ich przestrzegania.

3. Elementy ergonomii. Przystosowanie środowiska oraz warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych możliwości dziecka. Zasady doboru stanowiska pracy przedszkolaka. Ergonomia stanowiska pracy ucznia w szkole i w domu.

Metody dydaktyczne:

Zaliczenie przeprowadzane jest w formie egzaminu

testowego w trybie kontaktowym.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów

Czas przeznaczony na rozwiązywanie testu to 30 minut.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:20 - 13:05, sala Zajęcia zdalne
Gabriela Piechaczek-Ogierman 43/47 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)