Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura fizyczna i bezpieczeństwo w przedszkolu i klasach I - III W6-PP-SM-KFBPK
Ćwiczenia (C) semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, MON, Warszawa, 2018

2. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdynia, 2012

3. Edukacja dla bezpieczeństwa. Ćwiczenia. Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdynia, 2012

4. Bąk D.-Gry i zabawy w szkole dla dzieci 6-10lat. Pracownia Pedagog. I Wyd., W-wa 2002

5. Bielski J.-Podstawowe problemy wychowania fizycznego. Wyd. IMPULS,

6. Kołodziej J.M.-Wybrane lekcje w.f. w nauczaniu początk. Wyd. „Fosze”, Rzeszów 1998

7. Owczarek S.-Gimnastyka przedszkolaka. WSiP, W-wa 2007

8. Wlaźnik K.-Gry i zabawy ruchowe dla dzieci 6-10 lat. Kształcenie zintegrowane. Przewodnik

metodyczny. Wyd. JUKA 1996

9. Bondarowicz M.-Zabawy w grach sportowych WSiP, W-wa 2004, wyd.IV

2. Bondarowicz M., Owczarek S.-Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej. WSiP W-wa 1997

10. Janikowska-Siatka M.-Przykładowe konspekty lekcji w.f. do realizacji wybranych osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach edukacji szkolnej. Wyd. IMPULS, Kraków 2005

11. Napierała M.P.-Zbiór zadań i gier ruchowych. Wyd. Akad.Bydgoska, Bydgoszcz 2001

12. Trześniowski R.-Gry i zabawy ruchowe. WSiP, W-wa 2008

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytania z losowo wybranych obszarów tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Zakres tematów:

Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa. Prawne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Główne założenia podstawy programowej dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Zalecane warunki i sposób realizacji przedmiotu. Współpraca nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa z przedstawicielami wojska, policji i straży pożarnej. Kompetencje i ich kształtowanie w ramach nauczania edukacji dla bezpieczeństwa. Metody nauczania stosowane na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. Wykonanie programu nauczania, przygotowanie planu szkolenia, projektowanie środowiska materialnego lekcji. Prowadzenie lekcji edukacji dla bezpieczeństwa

Poznanie terminologii używanej w pedagogice i kulturze fizycznej na poziomie rozszerzonym wraz z zasadami bezpieczeństwa.

Współczesne kierunki rozwoju pedagogiki oraz kultury fizycznej. Zapoznanie się ze specyfiką przedmiotową i metodologiczną. Bezpieczeństwo w przedszkolu, szkole i w innych sytuacjach

Teoria i metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w wychowaniu wczesnoszkolnym w oparciu o przepisy bezpieczeństwa.

Pogłębienie wiedzy z zakresu rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym.

Uporządkowanie wiedzy na temat zasad, norm etycznych, etyki zawodowej oraz przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w systemie oświatowym.

Nauka projektowania działań praktycznych (program w.f., plan pracy, konspekty lekcji w.f.) oraz wdrożenie do samodzielnego prowadzenia zajęć z tego przedmiotu. Animacja pracy nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy z prezentacją multimedialną, -analiza materiałów źródłowych, projekty zajęć, metody problemowe: metody aktywizujące-dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Szurmik 17/24 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Szurmik 24/23 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)